Mašina
---
Mašina - sutvarkytas gyvenimas; gaisrinė mašina - galimumas pralobti.
---
[^] M
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0118
* © xneox.com