Maudytis
---
Maudytis upėj - patvara; sudrumstame vandenyje - gaisro pavojus; šiltame - ištaigos.
---
[^] M
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0103
* © xneox.com