Maurai
---
Maurus ant vandens matyti - reiškia sunkią ir neišgydomą ligą; Maurus gerti - reiškia sunkų ir nelaimingą gyvenimą.
---
[^] M
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0145
* © xneox.com