Mazgas
---
Mazgą sumegzti - didelius vargus. Daug mazgų sumegzti - dideles pinkles; pačiam atsisėdus mazgus megzti - netekimą darbo; negalėti mazgų atmegzti - nusiminimą.
---
[^] M
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0167
* © xneox.com