Mazgojimas
---
Mazgoti ką nors - gerą ir malonų gyvenimą; mazgoti šaukštus - švarumą ir malonumą; mazgoti rankas - greitą atsisakymą nuo nešvarių darbų; matyti nemazgotais marškiniais gražią panelę - saugokis nešvarumų, kad neužsikrėstum kokia nors liga.
---
[^] M
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0128
* © xneox.com