Medžiotojas
---
Medžiotoją matyti - saugokis tų žmonių, kurie nori tau pakenkti; būti medžiotojo sužeistam - jauniems reikia saugoti savo mylimą žmogų, kad kas nors nepaveržtų, seniems reiškia širdies sunkumą; su medžiotoju kalbėtis - didelį džiaugsmą; medžiotoją sumušti - netikėtą vargą. Matyti medžiotoją antį arba žąsį nušautą nešantis- gerą meilėje pasisekimą; daug medžiotojų matyti apsikabinėjusių visokiais žvėreliais - naudingą ir malonų darbą.
---
[^] M
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.016
* © xneox.com