Meitėlis
---
Meitėlį matyti - saugokis dykaduonių; kad tavęs neišnaudotų; meitėlius riebius matyti - nešerk dykaduonių; nes jie tau nebus dėkingi. Meitėlius visus išpjauti - greit nusikratysi nuo visokių valkatų.
---
[^] M
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0092
* © xneox.com