Meškerė
---
Meškerę matyti arba su ja žuvis gaudyti - apgaudinėjimą; meškere pagauti žuvį - gerą ir laimingą pelną; matyti vaikus meškeriojant - saugokis netikėtų nuotykių. Meškeriojant pagauti ūdrą arba jūros vilką - saugokis ginkluotų plėšikų.
---
[^] M
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0141
* © xneox.com