Mėsa
---
Mėsą kruviną matyti - didelį, vargą ir nemalonias bylas; mėsą virti arba kepti ant keptuvės - geidulių patenkinimą. Mėsą supuvusią valgyti - visokias nelaimes ir nuotykius. Valgyti kiaulės mėsą - prasigyvenimą. Mėsą kapoti su kirviu - greit teks būti teisme ir turėti nemalonią bylą. Mėsą pasidėjus ant stalo pjaustyti - teks turėti teisme kriminalinę bylą. Mėsą judančią matyti - netikėtą atnaujinimą bylos.
---
[^] M
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0146
* © xneox.com