Mėsininkas
---
Mėsininką matyti arba su juo kalbėti apie visokius reikalus - saugokis, kad nepakliūtum į mėsininko rankas, nes gali būti sunkiai sužalotas. Matyti mėsininką gyvulį mėsinėjant - turėsi nemalonumą iš savųjų: su mėsininku susimušti - saugokis netikėto priešo. Mėsininku pačiam būti - greit gausi nepatenkinamo darbo.
---
[^] M
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0134
* © xneox.com