Mūras
---
Lipti per jį - kliūčių įveikimas; neperlipti per jį - nepasieksi savo tikslo; nugriauti - gausi mylimą asmenį; regėti griūvantį - pavojus šeimai.
---
[^] M
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0122
* © xneox.com