Mūšis
---
Regėti jį - turėti priešų; dalyvauti jame - mylimoji apvils.
---
[^] M
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0145
* © xneox.com