Operetė
---
Operetę girdėti - greit būsi iškilmingame pokylyj; Operetę girdėti pritariant muzikai - didelį džiaugsmą; į operete, eiti su jauna panele - didelę gyvenimo permainą.
---
[^] O
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0271
* © xneox.com