Ožka
---
Melžti ją - liga šeimoj; pjauti - pakliūti į keblumus.
---
[^] O
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0138
* © xneox.com