Pėdai
---
Regėti juos - sulauksi gerų laikų; rišti - sėkmė, laimė; kulti - pakvietimas.
---
[^] P
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0083
* © xneox.com