Pūslė
---
Regėti ją lekiant - gauti naujų pareigų; pakilti ja - naudingas darbas; kylanti aukštyn - negalėti pasipelnyti; krintanti žemyn - tavo sumanymai nueis niekais.
---
[^] P
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0266
* © xneox.com