Pabaisa
---
Pabaisą su daug galvų matyti - saugokis gyvulių, kad jie tavęs nesužeistų; pabaisą išsižiojusią matyti - saugokis blogų žmonių, kad netektų nukentėti.
---
[^] P
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0089
* © xneox.com