Pačia (žmona)
---
Pačią (žmoną) su kūdikiu matyti - didelį džiaugsmą; žmoną didelę ir storą turėti - tavo gyvenimas pagerės; prie žmonos meilintis - laimingą ir gerą gyvenimą; žmoną sumušti - greit neteksi savo vyriško būvio. žmoną piktą ir nusiminusią matyti - saugokis keršto, kad nuo jo nenukentėtum.
---
[^] P
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0142
* © xneox.com