Pagimdyti
---
kūdikį - panoms didelę nemalonę iš vyrų, o vedusiai moteriai - didelį džiaugsmą. Ligoniui gimti iš naujo - didelę sveikatą. Vargšui žmogui iš naujo gimti- didelį pasisekimą gyvenime, turtuoliams - nuliūdimą ir nepasisekimus.
---
[^] P
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0139
* © xneox.com