Pakriūta
---
Uolota - nepriteklius; apžėlusi žole arba samanomis - rimtis, pasitenkinimas; apžėlusi krūmais - kliūtys; nukristi nuo jos - saugokis pavojaus.
---
[^] P
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0132
* © xneox.com