Rūmai
---
Regėti juos - esi nepatenkintas, turėti - tau pavydi, gyventi juose - yra kas tau malonus, statyti - per išdidumą nusmuksi.
---
[^] R
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0146
* © xneox.com