Samanos
---
Regėti jas - dideli pinigai; turėti rankoj - laimėjimas; gulėti ant jų - sveikata.
---
[^] S
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0129
* © xneox.com