Sūpuoklės
---
Sūpuokles matyti arba jomis suptis - savo sumanymą pakeisti; supti gražią mergaitę. - saugokis apgaulingos moterų meilės; supantis iškristi - saugokis didelės nelaimės.
---
[^] S
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0153
* © xneox.com