Šerkšnas
---
Šerkšnas ant stogų ir laukų - žlugusios viltys.
---
[^] Š
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0125
* © xneox.com