Šermenys (laidotuvės)
---
Šermenis (laidotuves) matyti arba jose dalyvauti - per savo nepastabumą teks nukentėti; Laidotuvėse dėl mirusio palaikų, ginčytis - saugokis neteisingų žmonių; pačiam lydėti numirėlį į kapines - oro atmainą; girdėti numirėli laidojant - turtų įsigijimą; dėti į grabą numirėlį - saugokis, kad senatvėje nereikėtų vargo vargti.
---
[^] Š
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0128
* © xneox.com