Ūžimas
---
Vėjo - nuotykis; vandens - nuotykis kelionėj.
---
[^] Ū
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0096
* © xneox.com