Vėjas
---
Jo ūžimas - nuotykis.
---
[^] V
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.0172
* © xneox.com