Ėdžios
---
Matyti ėdžias arba ką nors ant jų dėti - ūkininkams gera pasisekimą, bet jei yra auginami gyvuliai gali reikšti gyvulių ligas, o šiaip žmonėms laimingą gyvenimą; matyti ant ėdžių žalią šieną - reiškia didelį džiaugsmą ir gerus pasisekimus; matyti daug visokių gyvulių iš ėdžių ėdant - saugokis visokių išnaudotojų; matyti gražią panelę, duodant arkliams ėsti - netekėjusioms panelėms greit vestuves, o vedusiems - gerų svečių susilaukimą.
---
[^] Ė
[«] Sapnai

* * Gen. time: 0.014
* © xneox.com