Galima atvesti kupranugarį prie vandens, bet negalima priversti jo gerti.

Kiniečių patarlė

Jeigu tu svetimas namuose, ar tapsi savas tarp svetimų.

Kirgizų patarlė

Daugelis skundžiasi savo išvaizda, bet niekas - protu.

Kiniečių patarlė

Vargas tam, kurio niekas nemyli, bet saugokitės to, kuris visus myli.

Kiniečių patarlė

Su didžiausiu vargu nešame akmenį į kalną, o į apačią jis nusirita akimirksniu; taip pat į priekį mus veda gerieji, o atgal - prakeiktieji.

Senovės indų posakis

Tas didis, kuris tampa aklas prieš svetimas žmonas, raišas besivejodamas svetimą turtą, kurčas girdėdamas apkalbas apie artimuosius.

Senovės indų posakis

Yra dvi priemonės prieš kūniškus ir dvasinius susirgimus: arba gydytis, arba negalvoti apie tai.

Senovės indų posakis

Gėda gyventi ne nepritekliuje, o purve.

Armėnų patarlė

Nieko, kad namas sudegė, bet užtat blusos nudvėsė.

Korėjiečių patarlė

Tėvai dirba, vaikai džiaugiasi gyvenimu, anūkai - elgetauja.

Japonų patarlė

Pergalė rodo, ką žmogus gali, o pralaimėjimas - ko jis vertas.

Ne darbų turite bijoti, bet savo minčių.

Būk atsargus svajodamas, nes kartais svajonės išsipildo.

Žodis, kurio tu nepasakei - tavo vergas, o pasakytas tampa tavo ponu.

Kiniečių patarlė

Tėvas saugo ją vaikystėje, vyras - jaunystėje, sūnus - senatvėje: negalima palikti moters pačios sau.

Senovės indų patarlė

Nesiimti jokių darbų - tai pirmas išminties požymis; pradėjus darbą - užbaigti iki galo - antras išminties požymis.

Senovės indų posakis

Ne širdis, o žodis yra neapykantos motina.

Geriau atviras priekaištas, negu paslaptingas pyktis.

Pinigai - geras tarnas, bet blogas šeimininkas.

Arabų patarlė

Spjūvio atgal negrąžinsi.

Japonų patarlė

Tik apsiklojęs kaldra sužinosi, ar yra jame blusų.

Vietnamiečių patarlė

Kad nupiešti dramblį, pirmiausia reikia jį pamatyti.

Vietnamiečių patarlė

Kuo giliau po mėšlą kapstaisi, tuo daugiau jis smirda.

Gruzinų patarlė

Ne tas kvailas, kuris paslysta, bet tas, kuris toje pačioje vietoje du kartus paslysta.

Vokiečių patarlė

Pats didžiausias džiaugsmas - tai piktas džiaugsmas, kurį mes jaučiame stebėdami nelaimę tų, kuriems mes pavydime.

Vokiečių patarlė

Tas, kas gailisi blogų, kenkia geriems.

Anglų patarlė

Jeigu gerą kalbą pakartoti tris kartus - net šunims šlykštu pasidarys.

Kiniečių patarlė

Tikėkis geriausio, bet ruoškis blogiausiam.

Anglų patarlė

Žmonės nevertina tų, kurie daug kalba, nors ir rimtai. Amžinai šniokščianti upė, nors ir duoda naudą, bet nesulaukia jokio dėmesio.

Senovės indų posakis

Kuo labiau kiaulės nusipeni, tuo arčiau jų galas.

Kiniečių patarlė

Jeigu norai užgęsta, tai ir vargšas yra turtingas; jeigu jie užvaldo, tai ir didikas lygus vergui.

Senovės indų patarlė

Ne tas išmintingas, kuris moka atskirti gėrį nuo blogio, bet tas, kuris iš dviejų blogybių moka išsirinkti mažesnę.

Arabų patarlė

Visą gyvenimą kvailys praleidęs po gudruolio padu nepažins tiesos, kaip ir šaukštas niekuomet nesupras maisto skonio.

Senovės indų posakis
---
[^] Atgal
[«] Skaitykla

* * Gen. time: 0.0135
* © xneox.com