Nieko nedalijame taip dosniai, kaip patarimų.

F. DE LAROŠFUKO

Nemokantis joti žmogus nesiryš patarinėti, kaip prajodinėti arklius. Bet moralės srityje labiau pasitikime savimi. Čia mes visada manomės žiną ir sugebą patarti visiems.

K .HELVECIJUS

Išmanyti kitų reikalus kur kas lengviau negu savus.

F. DE LAROŠFUKO

Mokyti proto ir būti protingam – visai skirtingi dalykai.

G. K. LICHTENBERGAS

Visų sunkiausia – pažinti save, visų lengviausia – patarinėti kitiems.

TALIS

Mes dalijame patarimus kibirais, o vartojame juos lašais.

V. OLDŽERAS

Patarimas panašus į riciną: jį lengva duoti, bet velniškai nemalonu ryti.

B. ŠO

Niekuomet nepatarinėkite tam, kuris iš jūsų prašo tik pinigų.

P. KALDERONAS

Niekada neteikite neprašytų paslaugų.

H. BALZAKAS

Nesiūlyk niekam to, ko pats nori; skoniai skirtingi.

B. ŠO

Patarimas, kam nors duotas kitų žmonių akivaizdoje, suprantamas kaip priekaištas.

“KABUSO KNYGA”

patark ne tai, kas maloniausia, o tai, kas geriausia.

SOLONAS

Geras patarimas niekada nebūna pavėluotas.

B. DžONSONAS

Klausk patarimo to, kuris moka nugalėti pats save.

LEONARDAS DA VINČIS

Kai nori pasitarti si kuo nors apie savo reikalus, pirmiausia susidomėk, kaip jis tvarko savuosius.

ISOKRATAS

Protingas sugebės daug ko pasimokyti iš priešo.

ARISTOFANAS

Kas nori mokyti tą, kuris manosi esąs protingas, tuščiai gaišta laiką.

DEMOKRITAS

Koks veidmainiškas žmonių įprotis tartis! Prašantysis patarimo demonstruoja pagarbų dėmesį draugo nuomonei, nors iš tikrųjų jam tereikia, kad kas nors pritartų jo poelgiams ir imtųsi už juos atsakomybės.

F. DE LAROŠFUKO

Jokie išvedžiojimai negali parodyti žmogui kelio, kurio jis nenori matyti.

R. ROLANAS

Postringauti su kvailiu – tolygu degti žvakes neregiams.

P. BUASTAS

Kas gali būti apmaudžiau, kaip matyti išmintingą žodį mirštant kvailio ausyse.

Š. MONTESKJĖ

Neklausantiems patarimų žmonėms neįmanoma padėti.

B. FRANKLINAS

Ne žodis, o nelaimė yra kvailių mokytoja.

DEMOKRITAS

Esama žmonių, kurie negirdi, kol jiems neatrėžiamos ausys.

G. K. LICHTENBERGAS

Pamokymas kvailam kaip veidrodis aklam.

V. MIULERIS

Ko nejaudina žodis, to neišjudins ir lazda.

SOKRATAS

Kiekvienas girdi tik tai, ką supranta.

J. V .GĖTĖ

Galima kitam protingai patarti, bet negalima kito išmokyti protingai elgtis.

F.DE LAROŠFUKO

Duodami patarimai, bet neduodama proto jais naudotis.

F.DE LAROŠFUKO
---
[^] Atgal
[«] Skaitykla

* * Gen. time: 0.037
* © xneox.com