Sausio 1. Naujieji metai. Paminimi mirusieji praėjusiais metais. Taip pat minimi visi tie, kurių mirimo metinės bus ateinančiais metais. Susikaupimo ir rimties diena.
Sausio 8-20. Minimos Sausio 13 žudynės. Prie Spaudos rūmų, TV bokšto, eigulio trobelės Ažvinčių girioje ir t.t. Gedima pusę mėnesio ir ilgiau. Iš Maskvos reikalaujama kompensacijų ir pan. Šlovinamas Landsbergis.
Vasario 14. Valentino diena. Liūdima dėl pasileidusio Lietuvos jaunimo. Smerkiamas kapitalizmas ir pornografija.
Vasario 16. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Einama į kapines prie signatarų kapų. Liūdima visų mirusiųjų už Lietuvos laisvę. Iš Maskvos reikalaujama kompensacijų.
Kovo 8. Moters diena. Smerkiama komunistų šventė, vyrai pasimetę vaikšto ir nežino, ar pirkti gėlių, ar ne.
Kovo 11. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo diena. Paminimi mirusieji už Lietuvos laisvę. Iš Maskvos reikalaujama kompensacijų. Landsbergiui reikalaujama suteikti šventojo vardą ir pensiją.
Šv. Velykos (kovo arba balandžio mėn.). Smerkiami visi nesuprantantys Velykų šventumo. Su liūdesiu palydima žiema.
Balandžio 20–22. Minimos Lenino ir Hitlerio gimtadienių dienos. Žydai ir fašistai nerimsta. Iš Maskvos reikalaujama kompensacijų.
Gegužės 1. Smerkiama komunizmo išmonė - darbo šventė. Liumpenai eina į gatves ir girtais balsais klykauja: "algų, pensijų... dar kažko".
Gegužės 6. Motinos diena. Smerkiamas ištvirkavimas. Liūdima dėl netapusių motinomis.
Gegužės 9. Į gatves išeina karo veteranai ir kažko reikalauja.
Gegužės 28. Partizanų diena – šlovinamas savanoris Nr.1 Landsbergis ir reikalaujama iš Maskvos kompensacijų.
Birželio 14. Gedulo ir vilties diena. Iš Maskvos reikalaujama kompensacijų.
Birželio 23. Birželio sukilimo diena - kažkas kažkur sukilo, kažkas kažką atkurė... Reikalaujama kompensacijų iš Maskvos...
Birželio 24. Joninės. Padidėja alkoholinių gėrimų apyvarta. Savaitės pabaigoje ekonomika pasiekia giliausią metų duobę. Penktadienį pusė įstaigų nedirba.
Liepos 6. Mindaugo karūnavimo – Valstybės diena. Liūdima iš įpratimo.
Liepos 15. Žalgirio mūšis - nesutarimų su Lenkija ir Vokietija diena.
Liepa - rugpjūtis. Minimos įvairios žudynių datos - partizanų, žydų, karaimų, japonų ir pan. Iš Maskvos reikalaujama kompensacijų.
Rugpjūčio 15. Žolinė. Niekas nežino kas tai yra. Smerkiami bedieviai.
Rugpjūčio 23. Juodojo kaspino diena. Iš Maskvos reikalaujama kompensacijų. Minimi mirę už Lietuvos laisvę.
Rugsėjo 1. Laisves diena - kažkeliolikta laisvės diena Lietuvoje. Vieni eina į mokyklą, kiti reikalauja kompensacijų iš Maskvos.
Rugsėjo 23. Lietuvos žydų genocido diena - išperkamos paskutinės gėlės, kurios liko nuo Rugsėjo 1d.
Spalio 16. Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena - tas pats kaip rugsėjo 23d, tik Klaipėdoje.
Spalio 25. Konstitucijos diena - reikalaujama iš Maskvos kompensacijų. Leidžiama keikti prastą valdžią.
Lapkričio 1. Visų Šventųjų ir mirusiųjų diena. Didžiausia šventė. Smerkiamos kapitalizmo šventės ir bedieviai, kurie švenčia Halloweeną.
Gruodžio 24. Kūčios. Rietenų šeimos rate metas.
Gruodžio 25-26. Šv. Kalėdos. Visems skauda skrandžius. Į silkę niekas pažiūrėt nebegali (o gal ir į mišrainę). Savaitei išnyksta visa ekonomika, išskyrus maistą ir alkoholį.

Dar per metus pasitaiko 5 latvių ir 8 estų nepriklausomybės dienos, taip pat grabnyčios, pasaulinė ligonių diena, pelenų diena, knygnešio, teatro ir raudonojo kryžiaus, šeimos, muziejų ir nerūkymo, pasaulio lietuvių vienybės, Europos bei misijų ir misionierių diena...

Ant kalendoriaus kai kurių lapelių turėtų būti parašyta – nepamirškite nukabinti Lietuvos valstybinę vėliavą, šiandien niekas nemirė...
---
[^] Atgal
[«] Skaitykla

* * Gen. time: 0.0144
* © xneox.com