Gimimo eiliškumo įtaka asmenybei. Koks yra pirmagimis?

Tikriausiai kiekvienas esate girdėjęs teoriją, kad žmogaus asmenybei įtakos gali turėti gimimo eiliškumas šeimoje.

Jūs galite turėti vienokių ar kitokių būdingų savybių rinkinį, kuris priklausys nuo to, pirmas, antras, jauniausias ar vienintelis vaikas savo šeimoje esate. Ypač daug dėmesio šiam klausimui skiria individualiosios psichologijos teorija, kurios pradininkas buvo Alfredas Adleris (1870-1937).

Jo nuomone, žmogaus asmenybės pagrindiniai bruožai susiformuoja ankstyvoje vaikystėje. Santykiai su motina, o vėliau ir kitais šeimos nariais, yra ypač svarbūs asmenybės formavimosi procesui. Išgyventa situacija šeimoje išlieka visam laikui, keičiasi tik aplinkybės ir asmenys.

Reikia pripažinti, kad su šia nuomone sutinka toli gražu ne visi mokslininkai. Yra nemažas būrys psichologų, teigiančių, kad, atlikdami tyrimus, jie nepastebėjo jokio tiesioginio ryšio tarp gimimo eiliškumo šeimoje ir asmenybės savybių. Tačiau turbūt didesnis būrys yra tokių, kurių tyrimai rodo ką kita. Jie randa vienokių ar kitokių sąsajų ir teigia, kad gimimo eiliškumas lemia konkrečius asmenybės bruožus.

Koks yra pirmagimis?

Iš pradžių pirmasis vaikas yra vienintelis vaikas, todėl jis tampa dėmesio centru. Vėliau, šeimoje gimus daugiau vaikų, iš vyriausiojo tėvai laukia pagalbos auginant jaunesniuosius. Jis yra laikomas pagalbininku, jam suteikiama atsakomybė, jis įgauna prižiūrėtojo ir kontroliuojančiojo vaidmenį. Kartu formuojama nuomonė: tu vyresnis, stipresnis, didesnis, turi būti išmintingesnis, pamokyti kitus. Visa tai įtakoja asmenybės raidą. Jei pirmagimis susitvarko su jam patikėtomis užduotimis, jis auga kaip vadovauti, tvarką prižiūrėti mėgstantis asmuo. Daugelyje šeimų pirmagimis nori dominuoti ir valdyti. Užaugęs toks žmogus dažnai gali būti gana konservatyvus, sunkiau priimantis naujoves, griežčiau besilaikantis nustatytų normų ir taisyklių.

Dėl ypatingo tėvo požiūrio į pirmąjį savo vaiką šis dažniausiai būna savarankiškas, mėgstantis nepriklausomybę, pasitikintis savimi. Tiesa, pirmagimis kurį laiką būna vienintelis vaikas, kol dar nėra gimę jaunesnieji, todėl jis kartais gali sunkiau bendrauti, bendradarbiauti ir būti su kitais žmonėmis.

Gimus antrajam vaikui, pirmasis dažnai išgyvena tam tikrą tragediją. Juk dabar visas dėmesys atitenka naujagimiui. Todėl nuo tėvų elgesio labai daug priklauso – kaip jie paruošia pirmagimį kito vaiko atėjimui į namus.

A. Adleris [1] pabrėžia, kad vyriausias vaikas yra įpratęs būti atsakingas ir susidurti su sunkumais nuo pat mažens. Tai skatina socialinio intereso vystymąsi. Kiti mokslininkai, darę tyrimus šia tema, teigia, kad pirmagimiams dažniausiai yra būdingi aukšti pasiekimai, didelis IQ, sėkmė moksluose, didžiausia motyvacija siekiant aukštų pasiekimų, lyderiavimas tarp studijų draugų, geriausias prisitaikymas prie streso [4].

R. L. Michalski ir T. K. Shackelford [7] teigia, kad pirmagimiams yra būdingas atvirumas ir nebūdingas – sukalbamumas. Šių autorių nuomone [8], nesiskiria pirmagimių ir vėliau gimusiųjų seksualumas. Tačiau yra pastebima, kad vėliau gimusieji paprastai nori turėti daugiau seksualinių partnerių nei pirmagimiai. Be to, pirmagimiai vaikų nori susilaukti jaunesni.

S. M. Stein su bendradarbiais [10] teigia, kad pirmagimiai vyrai turi didesnį polinkį delinkventiniam elgesiui (nusikalstamumui ir narkotikų bei alkoholio vartojimui). O kiti mokslininkai [3, 5] yra nustatę, kad pirmagimiai pasižymi didesniu, kartais net patologiniu narcicizmu.

Lietuvoje tyrimus šia tema yra atlikęs A. Bagdonas su savo kolegėmis [2]. Šie autoriai taip pat palaiko nuomonę, kad gimimo eiliškumas šeimoje turi įtakos asmenybei. Jų atlikti tyrimai rodo, kad kiekvienas vaikas turi ne tik objektyvią poziciją šeimoje, bet ir specifišką psichologinių bruožų kompleksą. Taip pat yra manančiųjų [6], kad visuomenėje yra susiformavusi nuomonė apie gimimo eiliškumą šeimoje ir su tuo susijusias asmenybės savybes.

Kaip ten yra iš tikrųjų, tiksliai sunku pasakyti. Jau gana ilgą laiką vyksta diskusijos, o vieningo atsakymo kol kas dar nė iš tolo nesimato. Tad mums yra paliekama galimybė rinktis – lemia ką nors tas gimimo eiliškumas ar ne. Jei rasime čia išvardintuose dalykuose tiesos, kada nors jie mums padės lengviau suprasti ir priimti kitus žmones.

Gimimo eiliškumo įtaka asmenybei. Viduriniojo vaiko pozicija

Pirmajame šio ciklo straipsnyje apžvelgėme gimimo eiliškumo įtaką pirmagimiams. Dabar šiek tiek plačiau – apie viduriniųjų vaikų ypatybes. Kokios savybės yra būdingos jiems, kas tai įtakoja?

Viduriniojo vaiko padėtis yra labai savita ir ypatinga. Jis yra tas, kuris turi už save vyresnį ir jaunesnį brolius ar seseris. Vyresnysis jam yra lyderis, kurį stengiamasi pasivyti ir aplenkti. Dažnai tai padaryti pavyksta, nes vyriausiasis blogai jaučiasi dėl atsiradusios konkurencijos ir prarastos vienturčio vaiko pozicijos. Tačiau viduriniajam pastovūs bandymai konkuruoti kelia šiokį tokį asmenybės raidos pavojų. Jo gyvenimas gali būti įtemptas dėl nuolatinės kovos. Dažniausiai jis daug dirba, tobulinasi, jaučia stiprų postūmį vystyti savo jėgas.

Kurį laiką vidurinysis būna jauniausiuoju vaiku. Tada jam yra skiriama daugiausia tėvų dėmesio. Gimus jaunėliui, vidurinysis tą dėmesį praranda ir jam gali būti sunku su tuo susitaikyti. Padidėjusi konkurencija jį verčia elgtis taip, lyg jis dalyvautų nesibaigiančiose lenktynėse. Dėl šitokio jo elgesio suaugusiesiems gali būti sunku bendrauti su viduriniuoju vaiku. Daugelis viduriniųjų jaučiasi spaudžiami iš visų pusių ir mano, kad gyvenimas neteisingas. Jie dažnai yra linkę laužyti taisykles ir principus. Vis dėlto, vidurinysis vaikas turi geras sąlygas socialiniam instinktui vystyti [1].

C. Salmon [5] atlikti tyrimai rodo, kad gimimo eiliškumas smarkiai siejasi su jausmais šeimai. Vidurinieji vaikai yra mažiau (už pirmagimius ir jaunėlius) orientuoti į šeimą. Jie labiau linkę bendrauti ir draugų susirasti ne giminaičių tarpe. Dar vienas įdomus faktas – vidurinieji vaikai užaugę rečiau apgaudinėja savo partnerius nei vyriausieji ar jaunėliai.

J. S. Ashby su kolegomis [2] nustatė, kad gimimo eiliškumas yra susijęs su perfekcionizmu, dideliais reikalavimais sau. Vidurinieji vaikai yra išskiriami kaip tie, kurie iš savęs reikalauja mažiau už kitus. Dažniausiai jie nėra perfekcionistai ir tai galima paaiškinti tuo, kad vaikystėje jie nebuvo tokie reikšmingi kaip vyriausieji ar jauniausieji vaikai.
D. Eckstein [3] mano, kad vidurinieji vaikai mažiau šneka apie savo problemas, yra socialūs ir jaučiasi mažiausiai nuo ko nors priklausomi.

V. Saroglou ir L. Fiasse [6] ieškojo skirtumų tarp viduriniųjų ir jauniausiųjų vaikų, kadangi jie yra mažiau tiriami (palyginus su vyriausiaisiais). Jų tyrimai parodė, kad vidurinieji vaikai yra mažiau religingi, mažiau sąžiningi ir mažiau aktyvūs mokyklos veikloje, tačiau aktyvesni ir labiau linkę fantazuoti už jauniausiuosius, kurie pasižymi simpatiškumu ir šiluma.

L. Lieberman su bendradarbiais [4] nustatė, kad gimimo eiliškumas yra susijęs su noru ar nenoru dalyvauti sprendžiant žmonijos reikalus. Jų atlikti tyrimai rodo, kad vidurinieji, ypač moterys, yra labiau linkę dalyvauti mokslinėse revoliucijose, humaniškumo akcijose nei pirmagimiai, paskutinieji gimusieji ir vienturčiai (ypač vyrai). Pastarieji dažniau yra konservatyvių pažiūrų ir neskuba keisti savo kultūrinio požiūrio.

Toks viduriniojo vaiko portretas yra piešiamas mokslininkų. Tačiau tai nereiškia, kad būdamas viduriniuoju vaiku, jūs būtinai esate revoliucionierius ar maištininkas, bandantis pakeisti šiandieninę santvarką. Tačiau aukščiau išvardintų savybių turbūt turite daugiau už kitus. O neabejotina yra viena – jūs galite didžiuotis, jei esate vidurinysis vaikas. Lietuvoje ir Europoje gimstamumas mažėja, todėl gali būti, kad greitu laiku viduriniųjų savybėms tirti mokslininkai jau nebeturės tiriamųjų...
Laura Rimkutė

Straipsnių cikle apie gimimo eiliškumo įtaką asmenybei jau apžvelgėme vyriausiojo ir viduriniojo vaiko pozicijas. Šį kartą paanalizuokime, kaip auga jaunėlis ir vienturtis.

Jauniausias vaikas

Jauniausias vaikas auga išskirtinėje aplinkoje (palyginus su kitais šeimos vaikais). Jis yra mažiausias, todėl jam reikia daugiausiai laiko ir dėmesio, kuriuos jis bando išsikovoti iš savo tėvų. Būdamas mažiausias, jis panaudoja savo žavumą, kad užimtų trokštamą svarbiausiojo poziciją. Todėl nemažai mokslininkų sutinka su nuomone, kad jaunėliai užaugę būna simpatiški ir pasižymi savo šiluma [6, 7]. Jau nuo vaikystės jie išlavina sugebėjimą užkariauti aplinkinių simpatijas ir užsibrėžtų tikslų siekia visus greitai „paperkančiais“ metodais.

Jauniausiasis vaikas paprastai auga šiltesnėje atmosferoje, nei augo kiti vaikai, o tai gali turėti ir neigiamos įtakos psichiniam vaiko vystymuisi. Jei jaunėliui pritrūks aktyvumo ir pasitikėjimo savimi, jis taps bailiu, linkusiu vengti atsakomybės. Jis gali subręsti visko laukdamas iš kitų. Vėliau, kai jaunėlis suauga, jo elgesyje gali būti pastebima kažkas infantilaus. Jis gali būti pasyvus ir neryžtingas.

Vis dėlto yra ir kita medalio pusė. Kadangi nė vienam vaikui nėra malonu būti mažiausiu, jaunėlis stengsis parodyti viską, ką gali. Todėl, norėdamas visus įtikinti, kad jis tikrai nėra silpnas ir bejėgis, jaunėlis gali užaugti ir labai aktyvus žmogus, visad trokštantis pralenkti kitus: bus ambicingas, sieks aukštų rezultatų, puikiai jausis aplinkoje, kur yra didelė konkurencija, gerai žinos savo vertę.

Vienturtis šeimoje

Vienturčio pozicija lemia tai, kad vaikas gali užaugti nesavarankiškas. Jis bus įpratęs, kad kiti juo pasirūpina, parodo kelią ir viską padaro už jį. Dažnai vienturtis būna labai išlepintas, nesitiki jokių sunkumų gyvenime, nes tėvai visomis savo jėgomis stengiasi „patraukti akmenis“ iš savo vaiko kelio. Vienturtis yra pratęs būti dėmesio centre, o tai skatina jį jaustis ypatingu. Šis pojūtis dažnai iškreipia vaiko požiūrį į save. Jam būna sunku vertinti su juo susijusias situacijas. Todėl vienturčiai neretai pasižymi narciziškumu [2]. Visa tai jiems gali sukelti nemažai sunkumų adaptuojantis gyvenime.

Įprotis visada turėti tai, kas geriausia, vienintelius šeimoje vaikus skatina to paties siekti ir suaugus. Jie visą gyvenimą nori turėti išskirtines sąlygas ir lengvatas. Todėl visiškai nekeista, kad vieninteliam vaikui svarbiausi yra jo pasiekimai. Mokslininkų tyrimai rodo [3], kad vienturčiai dažniausiai pasiekia daugiau už kitus. Taip pat jie labiausiai linkę įgyti aukštąjį išsilavinimą, bet turi daugiausiai elgesio problemų. L.Lieberman su bendradarbiais [5] teigia, kad vienturčiai dažniau yra konservatoriškų pažiūrų ir neskuba keisti savo kultūrinio požiūrio.

Faktai apie jaunėlius ir vienturčius vaikus

Įdomius faktus pateikia mokslininkai [8], giliau tyrinėję su gimimo eiliškumu susijusias miego problemas. Jų teigimu, košmarai dažniausiai kamuoja jauniausiuosius vaikus šeimoje. Jų miegas yra neramus, jiems gali būti sunkiau užmigti. Jauniausieji A.Adlerio [1] buvo laikomi silpniausiais ir pažeidžiamiausiais, todėl nėra keista, kad juos labiau nei kitus kamuoja košmariški sapnai. Individualiosios psichologijos pradininko manymu, vienturčiai vaikai turi daugiausiai problemų suaugę, o antrąją vietą po jų užima jaunėliai. Taip gali būti ir todėl, kad jauniausiasis auga panašiai kaip ir vienturtis, jei amžiaus skirtumas tarp jo ir vyresniųjų brolių ar seserų yra didelis.

K.A.Harris [4] domėjosi, ar atsakomybės jausmas priklauso nuo gimimo eiliškumo. Savo atliktais tyrimais jis nustatė, kad atsakomybės jausmas priklauso nuo lyties, o ne nuo gimimo eiliškumo šeimoje (moterys jaučiasi labiau atsakingos nei vyrai). Tačiau jaunėlės moterys jaučiasi dominuojančios savo sukurtose šeimose. Kitaip šiuo klausimu galvoja jaunėliai vyrai, kurie šeimose nesijaučia turintys lyderio pozicijų.

Kitų tyrimų metu [3] buvo nustatyta, kad jauniausiems vaikams yra būdingos dažnesnės psichikos ligos, taip pat jiems yra būdinga empatija ir didesnis polinkis į alkoholizmą.

Iš pateiktų tyrimų ir teorinės medžiagos matyti, kad ir jaunėliai, ir vienturčiai vaikai auga ypatingose sąlygose, kurios iš dalies apsunkina jų vystymąsi. Nors abi pozicijos yra vertinamos kaip problemiškiausios, vis dėlto jos negali užkirsti kelio darniai asmenybei subręsti. Vienas svarbiausių veiksnių – tėvų elgesys su savo atžalomis. Teisingai auklėjant savo vaikus, teikiant jiems nei per daug, nei per mažai dėmesio, rūpesčio ir pagalbos, visada galima išauginti sveiką asmenybę. O ir užaugę žmonės visada gali keistis, nes niekas neatima iš mūsų teisės dirbti su savimi ir tobulėti.

Laura Rimkutė

Remtasi:
1. Адлер А.Наука жить, Киев, 1997.
2. Curtis J.M., Cowell D.R. Relation of Birth Order and Scores on Measures of pathological Narcissism // Psychological Reports, 1993, Vol.72, Issue 1
3. Eckstein D. Empirical Studies Indicating Significant Birth-Order-Related Personality Differences // Journal of Individual Psychology, 2000, Vol.56 Issue 4
4. Harris K.A., Morrow K.B. Differential Effects of Birth Order and Gender on Perceptions of responsibility and Dominance // Individual Psychology: The Journal of Adlerian Theory, Research and Practice, 1992, Vol.48, Issue
5. Lieberman L., Shaffer T.G., Reynolds L.T. Scientific Revolutions and Birth Order // Individual Psychology: The Journal of Adlerian Theory, Research and Practice, 1985, Vol.41, Issue 3
6. Paulhus D.L., Trapnell P.D., Chen D. Birth Order Effects on Personality and Achievement within Families // Psychological Science, 1999, Vol.10, Issue 6
7. Saroglou V., Fiasse L. Birth Order, Personality and Religion: a Study among Young Adults from a Three-Sibling Family // Personality and Individual Differences, 2003, Vol.35, Issue 1
8. McCann S.J.H., Stewin L.L., Short R.H. Frightening Dream Frequency and Birth Order // Individual Psychology: The Journal of Adlerian Theory, Research & Practice; 1990, Vol. 46 Issue 3
---
[^] Atgal
[«] Skaitykla

* * Gen. time: 0.0295
* © xneox.com