Taisyklės ir atsakomybės ribojimas
---
1. Šios taisyklės (toliau - „Taisyklės") apibrėžia portale „Xneox.com" (toliau - Portalas) informacijos skelbimo tvarką, portale informaciją skelbiančių ir ją peržiūrinčių asmenų (toliau - „Vartotojų") ir portalo administratoriaus (toliau - Administratorius) teises, pareigas ir atsakomybę.
2. Šios taisyklės privalomos kiekvienam Vartotojui, kuris skelbia informaciją Portale arba ją peržiūri.
3. Administratorius neatsako už Vartotojų Portale paskelbtos Informacijos atitikimą tikrovei.
4. Paaiškėjus, kad Vartotojas paskelbė tikrovės neatitinkančią Informaciją, Administratorius turi teisę laikinai ar visam laikui uždrausti šias taisykles pažeidusiam Vartotojui naudotis Portalu.
5. Portale draudžiama skelbti bet kokią informaciją, kuri pažeidžia turtines ir neturtines trečiųjų asmenų teisę, prieštarauja įstatymams, visuotinai pripažįstamoms etikos ir moralės normoms arba viešajai tvarkai.
6. Administratorius neatsako už žalą, kurią Vartotojai padaro skelbdami Informaciją Portale.
7. Administratorius neatsako už žalą, atsiradusią naudojantis Portale esančiomis nuorodomis į kitus interneto puslapius.
8. Norėdamas paskelbti Informaciją, kiekvienas Vartotojas privalo pateikti duomenis apie save, kurie leidžia jį identifikuoti kitiems vartotojams ir Administratoriui.
9. Tokius duomenis pateikęs Vartotojas sutinka, kad šie duomenys Administratoriaus gali būti panaudoti Portalo administravimo, Informacijos apie Portalą Vartotojams pateikimo tikslais.
10. Administratorius įsipareigoja laikytis visų įstatymuose numatytų reikalavimų dėl Vartotojų duomenų apsaugos.
11. Administratorius turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti šias taisykles ir teikiamų paslaugų pobūdį. Pakeistos taisyklės privalomos visiems portalo Vartotojams.
12. Bet kokie ginčai, susiję su šio Portalo naudojimu, Vartotojų arba Administratoriaus teisėmis ir pareigomis sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.


Autoriaus teisės
---
Autorinės svetainės dizaino ir programinės įrangos teisės (turinio valdymo sistema) priklauso „Xneox.com“ kūrybinei grupei.
Draudžiama bet kuriuo būdu ar pavidalu kitur naudoti ir platinti portale esančią tekstinę, grafinę informaciją be „Xneox.com“ sutikimo. Jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „Xneox.com“ su nuoroda kaip šaltinį (jei nesusitarta kitaip). Visos autorinės teisės priklauso „Xneox.com“ kūrybinei grupei, jeigu nenurodoma kitaip.
Portale esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų savininkams. Pateikiamos informacijos autorinės teisės gali priklausyti atitinkamiems fiziniams bei juridiniams asmenims, jei tai nurodyta šalia tekstinės ir grafinės informacijos.
Siųsdami, skelbdami bet kokią medžiagą - duomenis, nuomones ar komentarus „Xneox.com“ svetainėje, suteikiate portalui autoriaus teises į visą šią informaciją (jei nėra susitariama su autoriumi kitaip). „Xneox.com“ neprivalo atlyginti šios informacijos pateikėjui ir galės laisvai disponuoti medžiaga savo nuožiūra, nurodydama jos autorių.
Išimtines autoriaus teises saugo Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti taikytini teisės aktai.
---
[«] Į pradžią

* * Gen. time: 0.0101
* © xneox.com