*

inkognito: Pagrobimo anatomija


* ufo.onsy.xz.lt [arnyzaz]

Kas žino, gal vieną dieną gyvam sapne prisikas ir iki inkognito istorijos? Dėl viso pikto perkelsiu ją į čia. Kas ją skaitė tenai, nieko naujo čia neras. O jei kas nežino, tai yra iš poros temų „Pagrobimo anatomija“ ir „Pagrobimo anatomija2“ surinktos į vieną krūvą inkognito žinutės.

__________2005-10-17 10:38 am__________

1974m. buvau atviliotas į nuošalią miškingą vietovę ir pagrobtas ateivių.
Darbindamasis naujoje darbovietėje susipažinau su Piliečiu X, įsikalbėjome, jis tarp kitko pasiūlė sudalyvauti eksperimente, tačiau nepasakė kokiame. Sutikau ir pamiršau apie tai...
Vasaros pabaigoje jis atvyko pas mane vieno sekmadienio pavakare ir paprašė nuvežti jį su mano motociklu JAWA, į vieną vietą, kur jis turėjo su kažkuo susitikti, nors ir buvau pavargęs, grįžau iš tolimos kelionės,- sutikau. Miško aikštelėje po kelių valandų supykau ant jo, kad jis tempia laiką ir norėjau važiuoti namo, bet jis išsitraukė ginklą (sportinį pistoletą), mat jis dar dirbo ir šaudymo treneriu (Puiki galimybė ateiviams) ir pasakė jog, ten būsiu tiek kiek jam reikės. Pamatęs mane sutrikusį (įdomu ką padarytų bet kuris iš mūsų), jis atlyžo ir pasakė, jog jei jie neatvyks iki 12 val. nakties galėsiu važiuoti namo (net ir saviems nepraneša tikslaus atvykimo laiko, matyt, nelabai pasitiki).
Nebuvo kas veikti prisėdau, jis pamatęs jog man šalta (buvo vėlus vakaras) numetė man striukę, kurią išsitraukė iš to paties krepšio kaip ir ginklą. Apsirengęs ją, atsirėmiau į medžio kamieną ir nepajutau kaip įtampa ir nuovargis padarė savo, aš užsnūdau. Pabudau nuo kažkokių garsų, menulio šviesoje pamačiau, kaip atokiau nuo manęs X kalbasi su 4 žemo ūgio, smulkaus sudėjimo vyrais, apsirengusiais vienodais languotais švarkais, ant krūtinės jiems tabalavo kažkokie ginklai panašūs į mūsų automatus. Jie tarpusavyje kalbėjosi man nesuprantama melodinga kalba, retsykiais parodydami į mano pusę. Supratau, jog jie mano, kad aš dar miegu ir nusprendžiau staigiu šuoliu dingti miško tankmėje. Staigiai pašokęs susidūriau su dar vienu, kuris buvo, tikriausiai, sargybinis, jam net ginklas iškrito iš netikėtumo, o man pavyko jį pirmam nutverti.
Likusieji nukreipė savo ginklus į mane, o aš net nežinojau, kaip naudotis taip netikėtai įgytu ginklu. Po trumpų grumtynių buvau įveiktas ir pristatytas į rūke skendintį lėktuvo pavidalo erdvėlaivį, kuris dunksojo miško aikštelėje. Taip aš patekau pas juos.

__________2005-10-17 5:57 pm__________

Laive jie mane paliko patalpoje panašioje į lėktuvo AN-2 saloną, o per ovalias dureles visi sugužėjo kažkur giliau. Jų išvaizda absoliučiai nesiskyrė nuo žmonių, netgi ir apsirengimo stilius. Tie švarkai matyt buvo savotiška uniforma. Tik jų menkesnis ūgis - aukščiausias iš jų nesiekė 1,5 m, ir svoris - jie nesvėrė daugiau 50 kg. Man buvo 25 metai aš svėriau virš 75 kg ir fiziškai buvau pranašesnis už bet kurį iš jų, bet bijojau jų ginklų. Laivo vidus buvo gana aptrintas, krėslai man per maži štampuoti kažkokio pilkšvos spalvos metalo, kitame patalpos gale buvo kažkas panašaus į pultą su aukštyn iškelta magneto formos lenkta plokštės juosta. Laivas atrodo vis dar stovėjo vietoje, man toptelėjo mintis, kad jei manęs nesaugo galiu laisvai iš čia pasišalinti, aš nudžiugęs stvėriau durų atidarymo svertą (kaip primityvu, pagalvojau) ir patraukiau jas į save, jos lengvai atsidarė ir aš vos neiššokau laukan, tačiau pamačiau, kad čia kažkas ne taip, laivas kabojo maždaug 2000 m aukštyje, mėnulio apšviestoje balzganoje šviesoje dalinai paskendę rūke matėsi keliai, pavieniai namai kuriuose ramiai miegojo žmonės. Išgirdau garsų juoką ir atsisukęs pamačiau juos linksmai nusiteikusius, bet man nuo to geriau netapo, visas buvau apimtas streso ir nežinau ką būčiau padaręs, jei tai butų galima pabaigti, bet savisaugos instinktas neleido baigti to iššokant per dureles laukan. Gana grubiai vienas iš jų stumtelėjo mane į vieną iš ankštų krėslų ir mano smegenyse suskambėjo jo paliepimas sėdėti ir niekur nejudėti, neliesti durų, nes laivas kyla į kosminę erdvę ir atidaręs duris žūsiu. Kažkodėl pajutau, jog ir aš galiu jam atsakyti mintimis. Jis liepė palaukti kol užsikraus jų vertimo prietaisas tada galėsime bendrauti įprastai, nes lįsti į mano mintis jiems draudžia etika, tai įmanoma tik ekstra atvejais, koks ir buvo šis.
Lengviau atsidusau, nes supratau, jog jie su manimi nesielgs kaip su gyvuliu.

__________2005-10-17 7:06 pm__________

Vėl likau vienas, nors ir buvo prisakę nejudėti, mano dėmesį patraukė keistasis pultas ir virš jo iškilusi metalo juostos arka, tad aš neatsispyriau pagundai pašnipinėti kas tai. Pulte mirgėjo įvairiaspalvės švieselės ir pačiame centre žalia šviesele švietė kažkoks stambus mygtukas, besilenkiant prie jo mano galva pateko į arkos zoną ir aš išgirdau kažkokius garsus, vos tik atitraukiau galvą, jie iš karto dingo, dar kartą pasilenkęs išgirdau juos tarpusavyje besišnekančius, matyt, prietaisas jau buvo pradėjęs savo darbą ir dabar viską stropiai vertė į lietuvių kalbą. Bet tuo laiku netyčia jau nuspaudžiau žaliąjį jungiklį ir išgirdau aerouosto dispečerio balsą. Jis kažką informavo, jog mato NSO, pasakė koordinates, azimutą ir aukštį, 37 000 metrų. Oho, pagalvojau, kaip greitai, o atrodo, kad net nejudame. Bet mano tyrinėjimus piktai nutraukė atėję jie, pasakė, kad buvau išjungęs erdvėlaivio maskavimo sistemą ir mus galėjo numušti raketa, būtume visi žuvę, tu taip pat,- pasakė jie man. Už tai būsi nubaustas, uždarysime tave kuriam laikui į pašto dėžutę,- pagrasė man. Nors ir nežinojau kas tai, bet matyt nieko gero,- pagalvojau.
- O dabar paimsime kraujo mėginį,- nebijok turime žemietiškų įrankių ir parodė nemažą švirkštą.

__________2005-10-18 7:17 am__________

Procedūra nebuvo maloni, bet mėginį kraujo paėmė, dabar su manimi liko vienas iš jų ir man dar laikant užspaustą veną jis pradėjo pasakoti, jog jų laivas yra tyrėjų, kad jie žemę tiria jau 5000 metų, bet pas juos civilizacijoje atėjo į valdžią grupė piliečių, kurie reikalauja greitų rezultatų kolonizuojant žemės planetą. Artimiausiais dešimtmečiais turi būti sumažintas žemiečių gyventojų skaičius, na likti tik toks, kurį nesunku būtų valdyti ir jis galėtų aptarnauti ir aprūpinti maistu ir prekėmis būsimuosius kolonistus. Yra keletas būdų tam tikslui pasiekti, tiesioginė invazija atmetama, nes per brangiai kainuotų ir gali būti daug gyvosios jėgos nuostolių. Mes esame išsivysčiusi rasė ir todėl turime standartinius projektus tokio tipo, kaip jūsų, planetų kolonizavimui, jie daug humaniškesni už tiesioginius karinius veiksmus.
Mano būsena ir taip buvo stresinė, tad išgirdus dar tokias naujienas aš tiesiog įsiutau, pasakiau jog mes nebijome jų, skraidančių su tokiais suš. nusenusiais lėktuvais, mes turime galingų ginklų, patyrusias armijas, mūsų politikai susivienys, o armijos smogs jų kolonistams tokį smūgį, kad likę net nepajus kaip atsidurs namuose. Ir aplamai ko nepasirodote, kodėl neinate derybų su mūsų vyriausybėmis, ir kokie jūs kariai jei jums ne gėda užpulti silpnesnę civilizaciją, palaukite dar 20-30 metų, mes sparčiai vystomės ir per tą laiką mes jus pasivysime, o gal net pralenksime.
Jis pasakė jog eina perduoti mano atsakymą vadui, aš supratau jog meluoja, nes viskas kas buvo čia kalbama, buvo girdima ir ten. Bet jis atsistojo ir dingo už ovalių durelių, aš vėl likau vienas.

__________2005-10-18 9:43 am__________

Kurį laiką man atrodė, jog aš tik sapnuoju, kad toks absurdas tikrovėje neįmanomas, aš skaudžiai įsignybau sau į ranką pajutau, be to, jutau dar ir perštinčią nuo adatos dūrio ranką.
- Na tai nors ir niūri tačiau vis dėl to tikrovė, be to, mane apėmė atsakomybės jausmas, supratau, jog pagal mane jie gali spręsti apie visus žmones ir nusprendžiau kas bebūtų išlikti tvirtam. Pirmiausia atsikėliau ir vėl nuėjau prie „vertėjo" pašnipinėti apie ką jie kalbės, numaniau, jog jie nežino, kad aš jau žinau, kaip jis veikia, nes kitaip būtų išjungę.
- Hardas, sugadins mums visą reikalą, operacijoje turėjo dalyvauti jis pats, o pakišo mums tą nevykėlį (tas nevykėlis supratau buvau aš).
Na, šiaip ar taip preparatą jam suleidome be jokių komplikacijų, dabar tik laiko klausimas, inkubacinis periodas pagreitintas katalizatoriais.
- Na, tegul ateis jis čia, aš pats su juo pasikalbėsiu,- kažkas pasakė, matyt, jų vadas.
Aš supratau, jog jie netrukus bus čia ir kaip niekur nieko atsisėdau į savo vietą.

__________2005-10-18 5:25 pm__________

(Pirmiausiai noriu padėkoti tiems, kas mano, jog čia rašau citatas iš knygos, žinot, man pakišote mintį, o gal man tikrai parašyti knygą? Nors gėda būtų aprašyti tikrai man atsitikusį dalyką, jį pavaizduojant kaip kūrybą, labai jau primityvu būtų. Na ką gi tęsiu toliau:)
Atėjo jie jau dviese, pasakė, jog turėsiu kalbėtis su erdvėlaivio vadu ir liepė eiti priekyje jų. Laivas aiškiai nebuvo pritaikytas mano ūgiui, apsidžiaugiau, kai patekome į erdvesnę patalpą, matyt, čia ji ir buvo kajutkompanijos vietoje.
Vadas kurį laiką žiūrėjo į mane nepratardamas nei žodžio. Po nejaukios pauzės jis man pasakė, jog mums žemiečiams ruošiamasi paskelbti karą, bet jį būtų galima nutolinti arba atidėti iki šimtmečio pabaigos, su sąlyga jeigu aš sutiksiu įvykdyti jų užduotį, bet tai privalėsiu padaryti savo, o ne jų valia.
Aš atsakiau, jog savo valia nesiruošiu vykdyti jų užduočių, nes jau vien tai, kad esu čia, prieštarauja bet kokiam laisvos valios apreiškimui. Be to, kaip žemės pilietis reikalauju, kad užmegztumėte ryšius su žemės vyriausybėmis, o aš galiu jums tarpininkauti.
Taip, mes visa tai padarysime- atsakė jis, tačiau, pirma tu įvykdysi tau skirtą užduotį, o po to, kai tai įvyks mes, pagal tuos rezultatus turėsime jūsų vyriausybei spaudimo įrankį. Gal net sutiksime, kad tu tam tarpininkautum - pabaigė savo kalbą, vadas.
Man reikia laiko pagalvoti - tariau aš, matydamas, jog viskas krypsta į blogą pusę.
Apmąstymui skirtas laikas štai,- tarė jis ir apvertė smėlio laikrodį, kai išbirs paskutinė smiltelė turim žinoti tavo atsakymą, gali prisėsti, ir jis ranka parodė sukamą krėslą.

__________2005-10-19 9:57 am__________

{Atleiskit, aš maniau, jog čia rimta publika, aš ketinu aprašyti įvykį kuris mane sukrėtė, dėl kurio buvau ilgus metus depresijoje, nes žinojau ir žinau tai, ko jūs nežinote ir tenoriu informuoti apie pavojų, kuris jau yra ištikęs visus žmones, ir man nėra labai svarbios atskiros detalės (juk praėjo virš 30 metų ir, be to, ar įsivaizduojate kokiame buvau strese ir aš juk ne lakūnas bandytojas, kad kaip kompas užfiksuočiau visas smulkmenas), kaip smėlio laikrodis ar dar kažkokia smulkmena, žmonės įsivaizduoja, kad jei jau skraidanti lėkštė, tai jau kažin kas turi būti ekstraordinaraus jos interjere ir eksterjere, o pamatytumėt, kad ten nelabai jau viskas taip, kaip įsivaizduojate. O gal galvojate, jog aš turėsiu kokią nors naudą, iš to jeigu aš jums prikabinsiu makaronų ant ausų? Galiu istoriją užbaigti ir nepasakodamas visų smulkmenų, keliais žodžiais, jeigu neturite kantrybės klausyti visko iš eilės. Nujaučiu, kad papasakodamas šią istoriją, galiu aš užsitraukti nemalonę iš tų jėgų pusės, kurios suinteresuotos, kad šis reikalas liktų viešai nežinomas (jos įsitikinę, kad patikimai užblokavo mano atmintį, bet nenumatė vieno atsitiktinumo) Tad norėčiau sužinoti ar tai jums labai svarbu ir man pasakoti toliau ar pakaks apsiriboti tuo ką papasakojau, aš nenurašinėju jokios knygos, kaip kas manote, o jei taip esate įsitikinę, siūlau susirasti ją ir perskaityti, man nereikės vargintis aprašinėjant įvykius. Informacijos gavote ir taip daugiau, nei leidžiama atskleisti.

Pagarbiai, inkognito}

__________2005-10-19 11:40 am__________

- Laukiam tavo atsakymo, parodė jis į byrančias paskutines smilteles.
- Galite mane priversti, nes aš esu jūsų belaisvis, tačiau savo laisva valia atsisakau su jumis bendradarbiauti ir vykdyti užduotis.
- Suprask, tai tėra formalumas, mes turime prisilaikyti visatos įstatymų, o tu mus verti imtis kraštutinių priemonių, kvailai užsispirdamas, nes užduotį tu privalėsi įvykdyti, bet kokiu atveju,- jo tonas tapo atvirai grasinantis.
- Na, gerai, mes daug metų simuliuojame veiklą, nes atvirai pasakius mūsų tyrinėtojų grupė jaučia simpatiją žmonių rasei, tačiau pasikeitus mūsų politinei situacijai, mes privalome padaryti kažką esminio, nes vietoje mūsų atsiūs kitus, kurių veikla jums bus pražūtinga, o ir mums iš to nebus nieko gero. Tau kraujo paėmimo metu mes jau suleidome preparato dozę, ir tavo kraujuje jau cirkuliuoja uždelsto veikimo mirtini nuodai, kurie per jūsų pusmetį tavo organizmą numarins, jeigu mes per tą laiką nesuleisime priešnuodžius.
- Pusmetis ilgas laiko tarpas, per tą laiką gali daug kas pasikeisti, atsakiau jam,- nesirengdamas nusileisti jo reikalavimams.
- Na ką gi renkis „ekskursijai"- jei jau toks esi nesukalbamas.
Iš kitos patalpos atnešė kombinezoną, kurį liepė man apsirengti, uždėjo skaidrų šalmą ir atnešė panašų į termosą skysto deguonies indą. Aš nesusivokdamas žiūrėjau į visus tuos pasirengimus.
- Kam visa tai?- paklausiau
-Tau - atsakė vadas, visatos įstatymas draudžia nugalabyti žemietį, bet nieko nesako, jog negalima jo išlaipinti, kad ir mėnulyje aprūpinus būtinomis priemonėmis, bei oro atsargomis, o tu jų gausi maksimalią dozę, net 5 valandoms.
- O kas bus po to- paklausiau, jausdamas, jog mane apima vis didesnė baimė.
- Štai,- tarė jis, ištiesdamas man daikčiuką, panašų į dabartinį mobilųjį telefoną, paspausi mygtuką ir pasakysi vienintelį žodį, jog sutinki, o jei nesutiksi nedidelė bėda, atsigabensime dar vieną tokį kaip tu. Hardas perdavė žinią jog turi dar kelis kandidatus.

__________2005-10-19 7:11 pm__________

Nenoriu pasakoti visų smulkmenų, tačiau po nedidelių pasirengimų atsidūriau mėnulio paviršiuje. Dar negalėdamas patikėti savo akimis, kad vis dėl to tai įvyko, pamačiau storą blizgantį lifto vamzdį virš galvos, tarsi, teleskopinę anteną įtraukiamą į vidų. Keistasis lėktuvas dar kabojo neaukštai, mirgėdamas įvairiaspalvėmis ugnelėmis, o aš iš paskutinių jėgų kovojau su baisiu silpnadvasiškumo priepuoliu, norėjosi likti gyvam ir grįžti į tokį jaukų dabar atrodantį jų laivą. Tačiau "telefonas", kaip tyčia iškrito iš rankų ir aš paniškos baimės apimtas puoliau jo ieškoti, naršydamas storą menulio dulkių sluoksnį. Gal tai ir buvo tokiu momentu vienintelis mano išsigelbėjimas, nes numanau, jog aš buvau netoli išprotėjimo ribos.
Tikrai apsidžiaugiau jį apčiuopęs, bet staiga supratau, jog aš jau pralaimėjau šią keistą mano ir jų dvikovą ir tik tas penkių žemės valandų skirtumas mane skiria nuo galutinio kracho.
- Kaip laikaisi?- išgirdau šalme vado klausimą.
- Mėnulyje puikus oras- atsakiau linksmai, nors man ir visai nebuvo linksma.
- Na, na, tik nepersišaldyk, nes šilumos palaikymo baterijos paprastai išsieikvoja jau po ketverto valandų, kandžiai pastebėjo jis.
Transliacija nutrūko, bet aš tarp neįtikėtinai ryškių žvaigždžių dar mačiau sparčiai tolstantį jų erdvėlaivį, pasijutau siaubingai vienišas.
Galima buvo staiga viską pabaigti nusiplėšiant šalmą, bet kas iš to jie atsigabens kitą ir jį vis vien privers jiems paklusti, ar ne geriau apsimesti sutinkant su jų reikalavimais, o po to progai pasitaikius įspėti žemės gyventojus apie gresiantį pavojų? Bet tai padarysiu, kai visiškai baigsis kvėpavimui deguonies atsargos, o šaltį kaip nors ištversiu.

__________2005-10-20 5:57 am__________

Kankinamai lėtai slinko laikas, aplinkui tvyrojo juoda naktis, tik ryški žvaigždžių šviesa šiek tiek leido suvokti aplinką.
- Žemėje geriau, pagalvojau ten nors mėnulis naktį gali pašviesti,- bet kurgi žemė? Ji juk didesnė tai ir šviesos turėtų būti daugiau, bet matyt ji dar nepatekėjo, o greičiausiai atsidūriau nematomoje nuo žemės mėnulio pusėje- supratau,- reikėtų ją pavadinti naktį neapšviečiama. Nežinia po kiek laiko, šalme kažkas sušnypštė ir pasigirdo garsas.
- Sunaudota du trečdaliai kvėpavimo atsargų- kažkoks sintetinis balsas pranešė man tiesiai į pakaušį,- liko 40 procentų, energijos šilumos palaikymui - 30 proc., rekomenduojama planuoti iškylos baigtį.
- Iškylos- piktai ironizavau,- taip, tik ne savo noru.
- Net ir numirti ramiai neleistų, piktai pagalvojau, tikriausiai, praneštų, kiek dar širdies dūžių liko.
- Susisiekite su artimiausia baze, jei nepadarysite to, tai bus padaryta automatiškai- kategoriškai buvo pareikšta dar kartą.
- Negi jie bus tokie žiopli, kad pamiršo atjungti automatinę sistemą?- pagalvojau,- įdomu, už kiek šviesmečių ta artimiausia bazė. Paskutinė mintis užgesino įsižiebusią viltį.
Tačiau netrukus kažkur toli toli pamačiau akinamai baltą šviesą, ji labai greitai artėjo ir netrukus virš manęs gana aukštai pakibo disko formos objektas, besikaitaliojančių spalvų bėgančiomis ugnimis, apačioje galingas prožektoriaus spindulys naršė planetos paviršių, kol sustingo įsirėmęs į tą vietą, kur buvau aš. Jis sparčiai leidosi žemyn, pakibo ir iš disko centro vėl pradėjo leistis blizganti lifto kabina.
Šį kart manęs jau nereikėjo du kart raginti, aš kuo greičiau įšokau, tiesiogine prasme, į svetingai atsivėrusį cilindrą, jis užsivėrė ir išgirdau besiveržiančių vidun suspaustų dujų šnypštimą. Po minutės jau buvo nuo manęs nuimtas šalmas ir aš rangiausi lauk iš gana siauro bet patogaus kombinezono.
- Kaip man reikės paaiškinti, iš kur aš čia atsidūriau, toptelėjo man nerimastinga mintis, bet mano laimei manęs, niekas nieko neklausinėjo, o netrukus patekau į mėnulio bazę ir tuo pačiu liftu buvau nuleistas į milžiniško kupolo formos keistą mėnulio statinį. Ten gavau paskirtą gyvenimui patalpą, jaukų ir nedidelį atskirą kambarėlį su milžinišku ovalo formos langu, per kurį matėsi dešimtys išrikiuotų atvirame lauke stovinčių erdvėlaivių. Tačiau visų įvykių tiek buvau nukamuotas, jog net nenusirengęs kritau į siaurą kušetę ir nepajutau kaip atsijungiau.

__________2005-10-20 6:16 pm__________

Dabar jau praėjus tiek laiko ir prisiminus tuos įvykius man jau nėra taip baisu, gal tai tebuvo jų psichologiniai eksperimentai, vertinant mus kaip potencialius priešininkus ateities susirėmimams, gal tai tebuvo jiems vieniems suprantamos manipuliacijos ar testai, bet įsivaizduokite save mano vietoje, staiga visas normalus įprastinis gyvenimas sugriūva, o vietoje jo atsiduri kažkokiame košmare ir dabar dar negaliu suprasti, kaip man pavyko juos nugalėti toje beviltiškoje situacijoje, kai jau buvau nusprendęs pasiduoti, bet jie neišlaikė pirmieji. Dabar aš jau žinau, vienas iš ateivių mano draugas mane apšvietė, kad man negrėse joks mirtinas pavojus, jie tiesiog neturėjo teisės manęs prarasti ir jie tai žinojo, bet aš to tuomet nežinojau, tai dar viena mano informacija jums, kaip elgtis patekus į jų rankas. Bet jie vis tiek mane pergudravo ir pasiekė savo purvinus tikslus, o kaip tai buvo papasakosiu vėliau.
Net, neįsivaizduoju, kiek laiko aš miegojau, o pabudęs dar nesusigaudžiau
kur aš patekau, be to pajutau alkį, bet mano kambarys-kajutė nežinau kuris iš šių žodžių tam labiau tiktų pasirodo buvo užsklęsta ar užrakinta, radau dar vienas duris, kurios buvo neužrakintos, jos vedė į nedidelį san. mazgą, net nustebau, kad viskas ko ne kaip namie, bet kartu ir nudžiugau, jei jau yra ir tokie įrengimai tikriausiai jie susipras, kad mane reikia dar ir pamaitinti.
Netrukus durys prasivėrė ir pasirodė vienas iš jų, neprataręs nei žodžio gestu parodė sekti jį ir netrukus nuėjome į nedidelę valgyklą, ant staliuko buvo padėti mano pietūs, gana kuklūs ir nelabai skanūs, vienas iš patiekalų priminė makaronų košę tomatų padaže, pagardintą fikuso lapais, dar ir dabar dažnai sapnuoju, kad pas juos valgau tokį maistą, pabundu suprakaitavęs kaip iš košmaro. Maitino labai retai, niekaip nesupratau iš kur jie turi tiek energijos vartodami tokį suš... maistą.
Po pietų patekau, matyt, pas vadą ar kažką iš vyresnių, kad bus pokalbis su manimi supratau pamatęs jo patalpoje metalo juostos arką, mano išbandytą jau erdvėlaivyje.
- Jūs būsite išsiųstas į mūsų koloniją P-3 planetoje, ten atliksime jums medicininius tyrimus,- ištarė aiškia man suprantama kalba,- arba galite pasirinkti alternatyvą MY-energijos nešėjų kasyklas. Pirmuoju variantu galite tikėtis dar sugrįžti į žemę, o antruoju jau ne. Erdvėlaivis su kuriuo skrisite išvyksta netrukus, jums suteikta galimybė apsispręsti iki išvykimo pradžios.
- Na, ir balvonai,- pagalvojau įpykęs, neduoda žmogui laiko, net pagalvoti, bet ir apsispręsti nebuvo taip lengva. Tokie tyrimai nieko gero, bet yra nors miglotų šansų, o kitas variantas....be jokių.

__________2005-10-21 8:40 am__________

Grįžęs į savo kajutę, labai susimąsčiau, perkūniškai nekenčiau daktarų ir visų tų medicininių dalykų ir visa laiką pasąmonėje norėčiau, kad nereikėtų man viso to patirti, o gal jie sugeba skaityti tai kas yra mano pasąmonėje ir specialiai man sudaro tipiškas situacijas? Atvirai kalbant, ten buvo daugybė nuostabių dalykų, tačiau turiu prisipažinti, jog tuo metu ne tai man rūpėjo ir į supančią aplinką aš praktiškai nekreipiau jokio dėmesio, o dabar kai bandau prisiminti pagal jūsų pageidavimus viskas man plaukia tarsi kažkokiame rūke. Prisimenu, jog mane labiausiai šokiravo pamatyti dalykai mėnulyje, visą laiką buvau įsitikinęs, jog jis tuščias, o ir Amerikos astronautai jame buvo ir nieko nerado,- o še tau, kaip jie nepastebėjo milžiniškų bazių su šimtais erdvėlaivių, gana intensyvios ne žemiečių veiklos, bet labiausiai mane pritrenkė kai iš erdvėlaivio iliuminatoriaus pamačiau viename iš kraterių, tikrą Amerikiečių bombonešį B-25, įdomu kaip jie jį gavo? Toptelėjo mintis, tai kam leidžiame milijonus ieškodami ryšio su NC, kai jie čia pat, vos už trijų šimtų tūkstančių kilometrų ir savo erdvėlaiviais gali greičiau atkeliauti į žemę, nei mes troleibusu pervažiuojame senamiestį?
Mus vėl aprengė skafandrais ir įsodino į nedidelį disko formos erdvėlaivį, aš vėl gavau savo kombinezoną ir įrangą, tad vėl galėjau bendrauti su jais garsiniu ryšiu. Jo įgulą sudarė du ne žemiečiai, aš buvau trečiasis, man jis atrodė nepatikimas, negi su tokiu ryšis skrydžiui per visatą? Ten net negalėjome nusiimti skafandrų ir buvo ankšta tarsi mikrolitražiniame automobilyje.
- Laikas išgirsti tavo apsisprendimą- balsas už pakaušio nutraukė mano kritiškus apmąstymus- kuris variantas pirmas ar antras?
- Pirmas atsakiau, ir nepažinau savo balso- jis buvo kažkoks svetimas.
- Geros kelionės- palinkėjo, ar tai man, ar visai įgulai. Aparatas vis dar stovėjo vienoje vietoje, kai pamačiau tolstant mėnulį, susidarė toks įspūdis, jog skrendam ne mes, o būtent mėnulis lekia nuo mūsų tolyn, per kokias 10 sekundžių jis tiesiog išnyko iš akių, jokios vibracijos, nei mažiausio garso; jokių požymių, kad veiktų kažkokie mechanizmai.
- Na, taip prieš tokią techniką nepakariausi- turėjau įvertinti priešininko privalumus.
- Kiek laiko truks kelionė?,- paklausiau vieno iš pilotų.
- Netrukus pasieksime linijinį laivą, ten tave perduosime, jis kaip tik skrieja į dvinarės Cegre žvaigždės sistemą, paaiškino man jis,- tarsi, man kažką būtų sakęs toks žvaigždės pavadinimas- o kelionė linijiniu laivu truks maždaug 8-9 jūsų valandas.
- Taip arti?- nusistebėjau.
- Nėra labai arti- skaičiuojant jūsų matais būtų apie 30 šviesmečių.
Tokie skaičiai man atrodė tiesiog nesuvokiami, tačiau netrukus,- tikrai priartėjome prie milžiniško cigaro formos laivo ir mūsų diskelis, toks jis atrodė prieš kelių kilometrų ilgio miestą kosmose, prisišvartavo, vienoje iš jo aikštelių, viršutiniame denyje. Ten manęs jau laukė ir mūsų „kosminio lifto" pilotai, net neišlipę iš savo „lėkštutės", lėtai pakilo nuo denio ir akimirksniu dingo erdvėje. Taip, greitai ir be jokio vargo, jie mane išgabeno iš saulės sistemos.

__________2005-10-22 8:01 am__________

Žinote dabar ir man, kai kada atrodo, jog visa tai tik mano kažkokio sapno fantazija, bet du dalykai atsitikę nuo to laiko ir kurių niekas pasaulyje negali paneigti, dar ir dabar grąžina į tikrovę ir tada suprantu, jog tai ne pati maloniausia realybė. Tas linijinis laivas-kosminis miestas, kurį pasistengsiu kiek detaliau aprašyti, nes ten pirmą kartą pavyko atsipalaiduoti nuo tokio didelio streso, skrieja labai keistai, jis tik retsykiais išnyra iš x erdvės, pvz. patekęs į norimos žvaigždės sistemą, tada jis greitį sumažina ir skrieja greičiu netolimu šviesos greičiui, tada kosminiai liftai pristato krovinius, keleivius ir t.t., tais pačiais liftais keleiviai palieka lainerį tarsi norimose stotelėse, saulės sistema viena iš tokių stotelių. Didžiąją kelio dalį jis sukaria būdamas x erdvėje, o tokie stabtelėjimai tai tas pats kas mūsų troleibusams stotelės, bet tik tų stotelių metu erdvėlaivyje ir vyksta normalus gyvenimas, o būnant x erdvėje bent jau mano savijauta buvo siaubinga, man atrodė, jog neišlaikysiu ir tuoj, tuoj mirsiu. Be to, jis siunčia pastoviai signalus, bet ne radijo ryšiu (jis per lėtas), kad yra savas ir kad jo neužpultų tą erdvės dalį kontroliuojančios civilizacijos karo laivai, nes rasės dažnai kariauja viena su kita, dėl įvairių priežasčių, sudaro aljansus ir t.t. Taip, kad žmonių kelionės kosmoso erdvėje bus gana apsunkintos ir ne tik dėl techninių priežasčių, reikia su kartėliu pripažinti jog mes pavėlavome į pyrago dalybas, o gal ir nepavėlavome, tik buvome nustumti į šalį, nes P-3 planetoje, turėdamas daug laisvo laiko studijavau žemesniųjų civilizacijų vystymo universitete ir ten sužinojau labai įdomių dalykų apie žemės praeitį bei buvusias iki mūsų civilizacijas, visa tai buvo pateikiama, kaip blogas pavyzdys, kada godumas ir besaikis valdžios troškimas pražudo aukštai išsivysčiusias kultūras. Tad žemėje be mūsų buvo Lemūrijos ir Atlantidos civilizacijos, apie pastarąją papasakosiu kiek plačiau, ji buvo labai išsivysčiusi, tačiau dėl jos vykdomos ekspansijos kosmose, kitų civilizacijų atžvilgiu įsigijo daugybę priešų, o viena iš rasių ypatingai jos nekentė...... O žemėje tuo metu vyravo nuostabus klimatas, joje beveik nebuvo šaltųjų zonų tik ašigaliuose klimatinės sąlygos kiek panešėjo į dabartines mūsų zonos. Karo tarp atlantų ir tos rasės metu ir buvo mėnulio planeta panaudota, kaip ginklas, ji turėjo atsitrenkusi į žemę sunaikinti atlantus, bet jie panaudojo visus savo resursus, kad sušvelnintų šį smūgį.... To pasekoje Atlantida nugrimzdo į okeano dugną, o žemė įsigijo palydovą ir šlykštų klimatą, o atlantų likučiai išsibarstė po savo kolonijas, kurios beje greitai nustojo jų klausyti..... Vieni tų likučių esame mes baltai, o ypač Lietuviai išsaugoję iki šiol beveik nepakitusią atlantų kalbą, gal tai ir paaiškina kodėl, mūsų kalba seniausia žemėje, mūsų tokie bjaurūs charakteriai ir būdo bruožai, bet už tai mūsų moterys pačios gražiausios, nes atlantai nukariavę svetimus kraštus gražiausias moteris pasiimdavo sau.... Tai vienas iš faktų patvirtinantis mano informacijos tikrumą, na užteks krypti į šoną, gal geriau sugrįžkime į pasakojimą ir neforsuokime įvykių...

__________2005-10-22 11:34 am__________

Dingus erdvėje mane atgabenusiam erdvėlaiviui, man paliepė sekti atėjusį mane palydėti į laivą ne žemietį ir aš paskui jį nuėjau į šliuzų kameroje esančią lifto platformą. Erdvėlaivio storis toje vietoje prilygo 300m aukščio dangoraižiui, jame buvo apie tris šimtus tūkstančių keleivių ir daugybė krovinių gabenamų iš vieno galaktikos krašto į kitą.
Mane pritrenkė milžiniški mąstai ir išlaidos keliautojų patogumui, o man buvo paskirta nedidelė jauki kajutė, kurioje ir turėjau praleisti tas kelias valandas, kol pasieksime dvinarės Cegre žvaigždės planetų sistemą, realiai, tai tikra kelionės trukmė x-erdvėje, tesudarė mažiau, kaip vieną mūsų valandą, o kitas laikas buvo skirtas sutvarkyti įvairius reikalus saulės sistemoje. Tos dvi milžiniškos žvaigždės tarsi valse sukosi milžiniškomis gravitacijos jėgomis apkabinusios viena kitą, o 35 planetos skriejo apie jas ištęstomis orbitomis, tai buvo palyginti jauna,- melsva spalva švytinti dviejų žvaigždžių sistema. Iš 35 planetų dešimtyje vyko vienoki ar kitoki kolonizavimo procesai, tačiau daugiausia buvo vystoma kalnakasyba ir buvo išgaunami my energijos nešėjai, tokie kristalai švytintys visomis vaivorykštės spalvomis, kažkokiomis technologijomis iš jų buvo gaminamas energijos produktas, žinau, kad jie labai ekonomiški, minėtam linijiniui erdvėlaiviui perskrieti galaktiką užtenka niekingai mažo kiekio minėto energijos nešėjo. Kitos rasės naudoja Kitokius energijos išgavimo metodus. Tose planetose vyko intensyvi prekyba, kasdien šimtai mažesnių laivų kildavo ir leisdavosi, jose atgabendami įvairias prekes, mechanizmus, ir pasikraudami išgauta energetine medžiaga nuskriedavo tik jiems vieniems žinomais keliais.
Pirmos mano čia praleistos valandos padarė man puikų įspūdį, buvau pamaitintas viename iš daugybės restoranų, kuriame valgiau tikrai puikų maistą, mane įspėjo, kad per daug neprisivalgyčiau per sekantį maitinimą nes bus problemų, kai pateksime į x erdvę, o dabar galėjau valgyti kiek tinkamas, iki perėjimo dar buvo likę 6 valandos. Įdomu, jog mano palydovai nuo manęs nesitraukdavo, nei per žingsnį, nors ir šiaip iš čia jokių šansų neturėjau pabėgti, bet jie vis dėl to leido man eiti ten kur noriu, tačiau mandagiai nutraukdavo visus mano bandymus užmegzti su kuom nors pažintis, o nuostabaus grožio moterų čia netrūko. Mačiau ir daugybę kitų rasių ateivių, tokių baisių, kad dėl jų išvaizdos jiems turėtų būti gėda, patiems, bet jie visi laisvai jautėsi ir be jokių kompleksų bendravo vieni su kitais.
Paklausiau, kaip jie už viską sumoka, jie man paaiškino, jog visi jie turi spec. implantus į kuriuos įvedamos jų uždirbtos arba jiems skirtos lėšos, o pasiimant prekes ar gaunant suteikiamas paslaugas elektroniniu būdu jos nuskaitomos, jų neturint suteikiami kreditai, kurie vėliau gali būti atidirbami, vykdant spec. užduotis.
- Gal ir gerai - pagalvojau,- bent jau girtas tokios piniginės niekur nepamesi, ir nereikia bankų, plėšikai netenka biznio, o viską valdo centrinis kompiuteris, o jeigu jis užlūžtų?
- Pas mus retai kam pritrūksta lėšų, jų gaunama tiek, jog nepavyksta visko suvartoti ir nuolat sukame galvas kaip padidinti vartojimą, nes jam sumažėjus tenka mažinti gamybą, todėl mes nuolat vykdome milžiniškus projektus, tik taip pavyksta stabilizuoti ekonomiką ir skatinti jos augimą.
- Visur tos pačios problemos,- pagalvojau - tik turtingi jas sprendžia lengviau.
Pavargau vaikščioti, tai sustabdėme automatinį taksi, kurio pagalba nusigavome į erdvėlaivio priekį už keletos kilometrų, ten jie man pasišovė aprodyti oranžerijas ir paplūdimius, kuriuose ilsėjosi daugybė keleivių.
Galų gale nuo gausybės įspūdžių man susisuko galva ir aš paprašiau, jog mane palydėtų į mano kajutę, kur norėjosi pailsėti.
- Na ir mąstai, kokia prabanga, neišėjo mintis iš galvos, ir aš supratau jog pradedu jiems juodai pavydėti, kad mūsų žemė tai kažkokia skylė ir pas mus, viskas tik ištisa vargo vakarienė. Gal tai ir nebūtų taip blogai jei jie mus kolonizuotų, juk šiaip ar taip mes įgytume ir tokias, kaip jie galimybes, nors ir netektume laisvės bei savarankiškumo, bet koks skirtumas paprastam žmogui,- ta laisvė gerai tam kas turi daug lėšų, o kas pas mus jų daug turi?- tam ir dabar rojus, tad lai jie ir priešinasi.

__________2005-10-22 1:30 pm__________

Ką gi atsakysiu kai kuriems nihilistams,- tokiems kaip roamer, šią istoriją pasakoju ne tau, o tiems, kam ji svarbi, jei tau nepatinka išjunk televizorių!-, tačiau, nemandagu kitą žmogų apšaukti blogu, kai jis rizikuodamas savo kailiu daro tau gera. O gal tu ir esi vienas iš tų kurie nenorėtų, kad tai būtų paviešinta? Nesiruošiu leistis su tokiu kaip tu, į tolesnes diskusijas.

__________2005-10-22 1:58 pm__________

Noriu paaiškinti tiems kurie tiki, kad mūsų neužpuolė ir neišskerdė ne todėl, kad jie tam neturėtų techninių galimybių, o todėl kad yra pagrindiniai 140 visatos įstatymų, kurių jie turi laikytis, o mūsų planeta žemė,- Atlantidos laikais yra įstojusi į tarpgalaktinę federaciją ir dar dabar yra jos narė, tad prieš kiekvieną akivaizdų interventą gali būti panaudotos sankcijos, (jas garantuotai inicijuotų konkuruojančios civilizacijos) ir šiuo metu žemėje yra 48 000 ateivių bazių, pasiruošusių atremti šios civilizacijos puolimą. Jie todėl ir manipuliavo manimi, jog galėtų išvengti Galaktikų tarybos sankcijų, todėl nors ir stengiuosi papasakoti nuosekliai,- jums kai kuriems atrodo, kai kurios pasakojimo vietos neįtikimos. O visiems viešai pasakoju todėl, kad jiems tai mirtino ginklo smūgis,- labiausiai už viską pasaulyje jie nekenčia viešumo ir darau tai tada, kada tik atsirado man pirma galimybė tą padaryti. Buvau priverstas tylėti 30 metų, tačiau ir dabar mano informacija ne mažiau aktuali jums, nei buvo tada. Turėkite kantrybės ir viską sužinosite.

__________2005-10-22 2:45 pm__________

Praėjus kiek laiko buvo paskelbtas pasiruošimo X erdvei signalas, man tai dabar primena, kai traukinys neria į tunelį, tik ten viskas vyksta žymiai blogiau, pajunti tokį jausmą tarsi staiga kažkas tave būtų išskaidęs į atomus, atrodo kad visą kiaurai koštų kažkokie kosminiai vėjai, viskas išsklinda į nerišlią miglą, o kaulus gelia kaip po gero išgėrimo ar gripo, ir tai atrodo nesibaigs visą amžinybę. Gal jie tai jaučia kitaip, tačiau man atrodė, jog dar truputis ir numirsiu. Bet visa tai baigėsi taip staiga kaip ir prasidėjo, kurį laiką dar sunkiai kvėpavau.
Tarsi niekur nieko erdvėlaivyje vėl prasidėjo normalus gyvenimas, man liepė pasiruošti, padėjo užsidėti skafandrą ir nuvedė į švartavimosi aikštelę, kur mano akyse nusileido rutulio formos mažasis erdvėlaivis, jis buvo erdvesnis nei mėnuliečių ir netrukus mes jau leidomės gana vaizdingoje vietovėje.
Čia man teko praleisti ilgą laiko tarpą, gyvenant gana izoliuotą gyvenimą, nors gyvenimo sąlygos buvo geros,- galėjau naudotis kai kuriomis informavimo priemonėmis, pastebėjau, jog gaunu stipriai cenzūruotą ir išfiltruotą informaciją, reguliariai turėjau lankytis virusologijos centre, kur man buvo atliekami kažkokie tyrimai, o šiaip nieko esminio daryti nereikėjo. Turėjau galimybę mokytis, studijuoti kai kuriuos humanitarinio pobūdžio mokslus, nors centre ir buvo daugiau kaip pusantro šimto tiriamųjų mes nesusitikdavome ir mums nebuvo leista bendrauti vienam su kitu.

__________2005-10-22 2:59 pm__________

Juk reikia, jog tą gerą gyvenimą kažkas ir uždirbtų, argi neskaitei istorijos pradžios?

__________2005-10-22 3:46 pm__________

Na, kiek supratau iš savo patyrimo žemė jiems reikalinga, kaip planeta su savo išvystyta infrastruktūra, nes ir robotus gaminti irgi kažkas turi, juos reikia aptarnauti remontuoti, būtent tokį darbą ir dirba kasyklose pagrobtieji žmonės. Jiems yra aktuali demografinė problema, pas juos gyvenama vidutiniškai 600 metų(kai kurie sulaukia ir 1000), tiek sulaukus jų moteris atrodo daug geriau nei mūsų trisdešimtmetė. Ir gyventi jie mėgsta lengvai ir patogiai. Tokios kaip p-3 planeta yra apgyvendinamos (užkrečiamos) panašia į žmonių rase (Tai padaro robotizuoti fabrikai), ir paliekamos ramybėje, kol ta rasė murdydamasi mėšle išvysto tokią planetą sukuria visą jos infrastruktūrą, o paskui ateinama kaip į bičių avilį ir paimama viską kas geriausia. O kokiu būdu tai padaroma ir stengiuosi visus apšviesti. Dėl savo saugumo bijau,-tačiau, pareigos jausmas stipresnis už baimę, bet ėmiausi visų atsargumo priemonių, todėl ir perduodu žinias internetu, pakeičiau gyvenamą vietą, be to, mane pridengia vienas iš galaktikos tarybos bazės vadų. Beje, žemė viena iš penkių planetų, kurią stengiamasi kolonizuoti artimiausiu laiku. Mūsų žmonija jų fabrikų vaisius, tad jie įsitikinę, jog turi teisę į mus, mat laiko savo daržu, o kitos civilizacijos masto priešingai, ypač mums palankios senosios civilizacijos, o jų balsas lemiamas civilizacijų taryboje. Artimiausiu 5-6 metų bėgyje šis Gordijaus mazgas turi būti perkirstas. Papasakočiau daugiau, bet matau, jog neturi kai kas kantrybės, todėl pasakojimą ir trumpinu.

__________2005-10-22 6:45 pm__________

Taip praslinko mano manymu kokie 1 mūsų žemės metai, kai pagaliau mane vėl pakvietė pas bazės viršininką pokalbiui.
Aš kažkodėl slapčia vyliausi, kad baigsis tas priverstinis manęs kalinimas ir buvau pasiryžęs bet kam, kad galėčiau sugrįžti pagaliau namo.
- Tavo elgesys leidžia manyti, jog supratai savo klaidas,- pradėjo jis pakiliu tonu - tad ir mes iš savo pusės norime tau atsilyginti, suteiksime tau porą-trejetą jūsų savaičių atostogų į žemę. Žinoma tu dar nebūsi visiškai laisvas, su tavimi bus mums tarnaujantys žmonės, nes po to dar turėsi atlikti nedidelę, bet rizikingą misiją. Tad siūlau atsipalaiduoti ir atsigriebti už prarastą laiką, net parinkome puikią vietą viename iš kurortų. Visomis išlaidomis pasirūpinsime mes, tad gali leisti sau visus gyvenimo malonumus nesivaržydamas. Jeigu to nori, gali tuoj pat keliauti į erdvėlaivių bazę, ten tavęs jau laukia, tau jau paruoštas reikalingas bagažas.
Man to nereikėjo du kartus to kartoti, ir iš džiaugsmo kojomis nesiekdamas žemės (čia netinka toks pasakymas, nes ten buvo ne žemė) bėgte nubėgau į erdvėlaivių aikštelę, ji buvo netoliese. (Visa bazė buvo labai kompaktiška ir stropiai saugoma nuo laukinės gamtos pavojų) Kažkodėl jaučiau, jog visi mane palydi pavydžiais žvilgsniais, kaip ne kaip P-3 buvo civilizacijos užkampis ir ištrūkti iš čia,- buvo ne tik belaisvių svajonė, bet ir ne vieno čia tarnaujančio ne žemiečio. Bet tuo metu man tai buvo nė motais, netgi x erdvės siaubas ir tas neatrodė toks baisus, mano visą esybę užvaldė troškimas kuo greičiau atsidurti žemėje, o ten tiek galimybių dėti į padus...

__________2005-10-23 6:44 am__________

Nepasakosiu visų kelionės peripetijų, ji buvo analogiška anai kelionei. Mėnulyje (jis yra jų outpostas), vėl patekau į disko formos, apie 10 m. skersmens erdvėlaivį, tačiau šį kartą nelėkėme kaip pašėlę, o šiek tiek pasisukiojome po saulės apšviestą nematomąja mėnulio, pusę, štai tada ir pamačiau ateivių suneštų padėvėtų žemiškų daiktų „muziejų", tame tarpe ir bombonešį B-25 įstrižai įguldytą mėnulio krateryje, mano prašymu jie nusileido prie pat, norėjau apžiūrėti gal kabinoje yra žuvę pilotai, bet ji buvo tuščia, tai pamačiau neišlipdamas iš erdvėlaivio. Šiaip jau mėnulio paviršius ganėtinai tuščias, tik kur ne kur daugiausiai kalnų masyvų papėdėse buvo įrengtos jų bazės, bet jie taip parinko maršrutą, kad jas retsykiais išvysdavau iš labai toli ir negalėjau detaliai įžiūrėti jokių smulkmenų, juk buvo 1974 m, ir man buvo labai keista, jog amerikiečiai uždarė mėnulio programą taip ir nesutikę ne žemiečių ir nepamatę jų bazių, kai jos tokios akivaizdžios. Galų gale neiškenčiau apie tai nepaklausęs piloto.
- Mes esame kariai ir neklausinėjame, vykdome įsakymus ir vyresnybės nurodymus nesvarstydami - atsakė jis man- bet ausies krašteliu girdėjau jog atvykėliams buvo perduotas ultimatumas, mažiausiai 30 metų nekelti čia kojos, jie bandė tai ignoruoti, tad paskutinėje jų kelionėje lazeriu pramušėme jų išorines deguonies talpyklas ir jie vos neužtroško, padarę vieną ratą aplink mėnulį, net nebandę nusileisti grižo atgal ir tikrai daugiau nedrįs čia grįžti, bent jau, kol nesibaigs ultimatumo terminas.
Mane užgavo jo atsakymas, ypač tai, kad mus pavadino atvykėliais, juk mėnulis tai mūsų o ne jų, tai gali patvirtinti kiekvienas.
- Na juk aš esu čia - pabandžiau kandžiai jį ironizuoti.
- Tu kas kita - tu belaisvis, o tai reiškia, jog tu esi mūsų nuosavybė, bet irgi neilgai čia būsi, jau gavome koridorių ir bandysime prasmukti į žemę.
Nesupratau, ką jis norėjo pasakyti tuo „prasmukti", tik vėlesni mano patyrimai parodė, jog tai nebuvo visai nekaltas skrydis, o tikra karinė operacija, kurios metu mus galėjo atakuoti žemėje esančios kitų ateivių bazės, lazerine torpeda, ir visi galėjome žūti. Kai kada gerai nežinoti visko, ramiai sau sėdi ir mėgaujiesi skrydžiu, net nenumanydamas, jog bet kuri sekundė gali būti tau paskutinė. Bet visa laimė tuo metu žemėje tokių bazių buvo nedaug, jos masiškai pradėtos steigti tik paskutiniu dešimtmečiu, tad numatytą vietą pasiekėme sklandžiai ir netrukus.
Nusileidome nakties metu, kažkokioje nuošalioje miškingoje vietovėje, bet mūsų jau laukė nedidelė grupelė žmonių.
- Kur krovinys - paklausė buliaus sprandu, tamsiu kostiumu apsirengęs vyrukas - rusų kalba,- nuo jo tvokste tvoskė mafijos berniuko tvaikas.
Nepratarę, nei žodžio pilotai ranka mostelėjo mano pusėn.
- Greičiau rangykis lauk, turime skubėti - mestelėjo jis man niūriu balsu ir greičiau nusiimk tą maskaradą, ranka parodė į skafandrą. Viską netvarkingai sumetė į erdvėlaivį, ir į ranką čiupęs bagažą, parodė skubėti prie likusios grupelės.
Netrukus jau dūmėme automobiliu net ir naktį alsuojančiu karščiu asfaltuotu keliu.

__________2005-10-23 3:40 pm__________

sorcerer, kiek aš suprantu dabar yra rimta konfrontacija tarp stovyklų, mėnulis yra ne žemiečių (pavadinimo specialiai nesakau, nes nenoriu dar labiau jų įsiutinti), kita pusė inicijuota civilizacijų tarybos, panašiai, kaip žemėje yra jungtinių tautų kariuomenė, ją sudaro bent 30 civilizacijų kariai su savo technika, bet jų pajėgos daugiau simbolinės ir neskaitlingos. Jei matei video UFOCASBOOK, ten yra nufilmuotas iš šatlo skrendantis žemės orbita NSO, blyksteli šviesa ir jis staigiai manevruoja, pasuka 90l. kampu į kosminę erdvę ir padidina greitį, o už sekundės dalies, pralekia lazerinė torpeda ir nepataiko. Tą vaizdą rodė ir per televizijos laidą tačiau niekas nesuprato kas vyksta, o aš jums paaiškinu. Dabar pažiūrėję jį suprasite, kas vyksta iš tikrųjų. Tai ataka iš AREA-51 bazės, Amerikos žemyne. Žemės orbita paskelbta neskraidimo zona ir joje atakuojami visi neatpažinti laivai, išskyrus žemiečių, bet ir jie turi slaptą atpažinimo sistemą, zona tęsiasi iki pusės atstumo iki mėnulio, mėnuliečiai kai kada provokuoja situaciją, tad ir atakuojami be įspėjimo. Lietuvoje sakė, jau yra 3 tokios bazės, tačiau nežinau kur. Area-51 bazėje, žemės pilotus apmoko pilotuoti NSO, vaizdas iš Kolumbijos būtent ir parodo mokomuosius manevrus virš Area-51.
Amerikiečiai jau turi 4 dimensijos ginkluotės ir rimtai ruošiasi pakovoti už savo teritoriją. NASA už maždaug 6 metų turės savo gravitaciją, nes gavo informacijos ir stipriai pasistūmė ta linkme, tiesa tai kol kas laikoma paslaptyje.
Mano pagrobėjai palaikė gerus santykius su sovietų sąjunga ypač su KGB struktūromis, tačiau pagailėjo technologijų ir technikos jai, užtat ir negavo Rusijoje vietos bazėms, o Amerika nors ir ne naujausias technologijos gavo tai ir aplenkė rusus, tačiau bendravimas su ateiviais labai sunkus ir nedėkingas užsiėmimas. Mano istorija glaudžiai susijusi įtariu su KGB, tačiau tam jokių įrodymų išskyrus tai, jog pilietis X dar buvo ir KGB pulkininkas, daugiau neturiu. Tai sužinojau 1991 metais, kai dalyvavome kartu su juo viename suvažiavime, vienas iš buvusių tremtinių to paklausė jo į akis. Bet už tad dabar kai žlugo sovietų sąjunga, su naująja rusų administracija perėmė bendradarbiavimą galaktikos taryba ir mėnuliečiai neteko jokio juridinio pagrindo atsilankyti žemėje, kiekvienas jų vizitas nelegalus, ką ir parodo NSO ataka iš Area-51. Todėl ir aš dabar jau drąsesnis. Už tai, kad gali vykdyti tyrimus ir imti gyvūnijos pavyzdžius, grobti žmones eksperimentams jie žmonėms privalo užblokuoti atmintį tai viena susitarimo sąlygų, už tai jie atsilygina technologijomis, o žemės vyriausybės jiems duoda priedangą. Šią informaciją gavau iš vieno šaltinio kurio neįvardinu, specialiai saugumo sumetimais.
Evaldzitai, tavo prašymą perduosiu bazės vadui, gal jis galės ką padėti, parašyk savo e-mailą aš jam jį perduosiu, jei jis sutiks padėti su tavim susisieks pats, bet jie keistuoliai, tad nedėk per daug vilčių į tai.

__________2005-10-23 8:58 pm__________

Laisvi, labai lengvai surasi informaciją, įeik į Yahoo, surink ufo ir paspausk video ir atsidursi ten kur reikia, ten yra apie 20-30 videoklipų, peržiūrėk visus nepakenks.
Evaldzitai, perdaviau tavo e-mailą, tačiau jau visa savaitė jis man neatrašo nei žodžio, kai kada ir per mėnesį negaunu e-mailo, žinok, kad ten karinė tarnyba, be to nežinia ar jis teiksis iš viso atsakyti. Su jais sunkus bendravimas, reikia psichologinių įgūdžių.
Apie sirijanus, plejadiečius ir kt. žinau, sklinda legendos jog į žemę su sirijanais atskrenda pats Jėzus Kristus su pasiuntiniu Sananda Emanuel, bei karo vadu AŠTARU, tačiau kiti šaltiniai tai neigia, sakydami jog tai demonai apsimetę dievybėmis tam kad apdumtų mums protus, tai propaguoja amerikiečių sekta NESARA skelbianti mokslinio komunizmo idėjas, jie turi to paties pavadinimo puslapį, beje aš tame puslapyje susitikau su Galaxy-piligrimu turinčių tikslą perskrieti laivu visatą vadu jie man padėjo 1974 m pabėgti nuo mano pagrobėjų ir nuo to laiko buvo kelionėje, tačiau nesugebėjo pasiekti tikslo, nes pritrūko energetinių resursų, dabar ruošiasi naujai ekspedicijai.

__________2005-10-23 9:43 pm__________

Na ką gi bandysiu tęsti savo pasakojimą.
Automobilis tyliai lėkė daugiau kaip 100 km į val. greičiu, nors ir buvo naktis oras buvo pakankamai šiltas, tikriausiai tai buvo kažkokia vietovė šiltuosiuose kraštuose. Mano sargybiniai tarpusavyje persimesdavo keliais žodžiais anglų kalba, o iš pat pradžių pagalvojau, jog jie rusai.
Po maždaug pusantros valandos kelio automobilis sustojo prie kažkokio motelio, supratau, jog čia mes apsistosime poilsiui.
Užsakė du kambarius, viename miegojau aš, o kitame apsigyveno jie, vienas iš jų pastoviai budėjo mano kambaryje, keitėsi jie kas trys valandos. Bet aš buvau pavargęs ir nekreipiau dėmesio į tuos jų manevrus.
Ryte automobilis mus nuvežė į aerouostą, sėdome į keleivinį lėktuvą ir skridome apie valandą laiko, žiūrėdamas per iliuminatorių bandžiau atspėti kurgi mes esame, man pasirodė, jog vis tik skrendame Afrikos žemynu, keletą kartų bandžiau paklausti kur mes esame, tačiau jie trumpai teatkirsdavo, ar tau ne vis tiek? Galėjau to pasiteirauti stiuardesės, tačiau nemokėjau angliškai ir tai man labai stipriai komplikavo padėtį. Pagalvojau, kad pas juos lengviau bendrauti užtenka sukoncentruoti mintis ir tavo norimas užkalbinti objektas atsisuka iš karto į tave.
Išlipus iš lėktuvo aš ėjau priekyje, o kiti du atsilikę, o vienas šalia, pagalvojau jog dabar proga kaip tik, tačiau tarsi atspėdamas mano ketinimus vienas iš jų tarė:
- Nesugalvok kvailioti, nušausim kaip kurapką, kišenėse turim plastikinius pistoletus, jų neaptinka patikrinimo tarnybos.
- Geriau sakytumėt žaislinius - pagalvojau - man mieliau skambėtų.

__________2005-10-24 11:07 am__________

Prie aerouosto mūsų laukė baltas limuzinas kuris nuvežė į gana ištaigingą užmiesčio vilą, su aukšta tvora aplinkui, jos kieme puikavosi puiki aplinka, melsva spalva švytėjo milžiniškas baseinas ir t.t.
Man tai neypatingai rūpėjo, daugiau galvojau ir kūriau planus, kaip sukėlus kokią nors sumaištį dingti iš čia, galvojau prisistatyti į policiją ir papasakoti visą istoriją, man viskas atrodė realu ir įtikinama tad, net į galvą neatėjo jog kažkas gali pagalvoti, jog aš trenktas ir pasakoju kažkokias nesąmones. Dabar

>>>
1/2 (2)
---
« Spauda « Pagrindinis

* * Gen. time: 0.0162
* © xneox.com