*

Ki energijos technikos


* blogas [YourLiGhT]

Taigi čia rašysiu visas Ki technikas kurias žinau.

1.KI įsivaizdavimas
2.Jūsų KI valdymas
3.KI kvėpavimas
4.Įžeminimas
5.KI liepsna
6.KI kamuolys
7.Ki kamuolio apvalkalas
8.Mana kamuolys

1.Ki įsivaizdavimas
Pamokysiu jus kaip įsivaizduoti savo KI.Jūsų Ki gali būt bet kokios formos, pavidalo ,spalvos kaip norėtumėt kad ji atrodytų.Dažniausiai Ki būna miglota kokios nors spalvos šviesa, pusiau skaidri, ir tokia lyg koks rūkas.

2.Jūsų Ki valdymas
Dabar išmoksite kaip perkelti savo Ki į įvairias kūno vietas.Ši praktika grynai skirta tiems kurie dar tik pradeda.Tai išlavins jūsų vaizduote, padidins jūsų valios jėga, ir parodys jum koks jausmas kaip jauti KI tekančia savo kūne.Taigi, pradėkime.Užsimerkite ir susikoncentruokite į tai kad po jūsų visą kūną teka jųsū KI, aplink Dan tien.Dabar išsirinkite vietą kuria norėtumėt jaust užpildytą savo KI pavyzdžiui ranka.Ir įsivaizduokite kad Ki teka į jūsų ranką, tai galite padaryti trim būdais.Pirma galite įsivaizduoti, kad KI iš jūsų Dan tien teka aukštyn pro jūsų visą krutine, presą, tada į pečius nuo pečiu žemyn ir į ranką.Kitas variantas yra įsivaizduokite, kad iš Dan tien išeina toks kaip tunelis pro kūna pro orą, tiesiai į jūsų ranką.Aš asmeniškai darau pagal šitą.Ir trečias varijentas yra lengviausias, tiesiog įsivaizduokite kad jūsų rankoje kaupiasi Ki ir didėja, šviesėja.Jeigu pajusite ką nors panašaus į šilumą, dilgčiojimą, vėsumą, ar kutenimą kokį nors sveikinu jūs ką tik perkėlėte savo Ki į tą vietą kuria norėjote.Laikui bėgant pradėkit varinėt po visą jūsų kūna, rankas, raumenis, kojas ir kita.Ir tai darykite tol kol jum tai bus vienas juokas ir galėsite vos pagalvoje apie kokią kūno vieta perkelti savo Ki energija.
3.KI Kvėpavimas
Kvėpavimas yra vos ne KI pagrindas tai paprasta technika kaip papildyti savo prarasta KI, ir atsikratyti neigiamos KI.Atsisėskite patogiai, tada giliai įkvėpkite pro nosį ir iškvėpkite pro burną.Įsivaizduokite savo kūna kaip tuščia dėžute ir kaip įkvėpete įsivaizduokite kad įkvepet tyros lengvos šviesios KI ir ji eina tiesiai į jūsų kūną ir jį tarsi užpildo ir dar įsivaizduokite kad jūsų Dan tien vis didėja ir ryškėja šviesiai šviesiai, o iškvėpdami pro burną įsivaizduokite kad iškvepetia pro burną neigiama juoda energija.Kaip jausitės lyg pilni naujos energijos jum pavyko
4.Įžeminimas
Tai panaši technika kaip Ki kvėpavimas tik gal geresnė, bet man priimtinesnis labiau KI kvėpavimas.Norint pradėti patogiai atsistokite ir įsivaizduokite kad jūsų kojos iš šauna šaknis į žemės centra ir iš ten traukia energija, kad energija iš žemės teka pro jūsų kojas į jūsų kūna ir į jūsų Dan tien.Kvėpuokite giliai, pro nosį įkvėpkite pro burną iškvėpkite.Įkvėpdami įsivaizduoktie kad įkvepetia naujos šviežios energijos kuri atiteka į jus pro šaknis, o iškvėpdami kad jus palieka jau panaudota nuvalkiota energija.Kaip pasijusite tarsi atsinaujine žinokite kad jum pavyko.
5.Ki liepsna
Ši praktika padidins jūsų manevringumą, greitį, jėgą taip pat padės jūsų KI tekėti lengviau ir sklandžiau.Norint pradėti atsistokite į patogia stovėsena, padarykite gilius kvėpavimus kažka panašaus į KI breathing, kol pasijausite pilnas energijos ir būsite įsivaizdave savo kūną pilna Ki energijos.Tada įsivaizduokite kad ji teka visam jūsų kūne ir ruošiasi sprogti, tada įsivaizduokite kad Ki juda iš jūsų kūno ir sudaro aplink jus švytėjimą ir tada sprogsta ir sudaro aplink jus ugnies liepsnas.Padarykite kad tos liepsnos agaubtų jus visą ir įsivaizduokite kad jos vis juda iš jūsų ir į jus kaip koks ciklas.Jeigu jūs tiesiog įsivaizduosite kad energija sprogsta ir apie ją užmiršite tada nieko nebus, tik iššvaistysite energiją.Kol tai darote, jeigu norite galite įtempti savo raumenis, arba likt atsipalaidavus, jum spręsti.Tiesiog būkite suskoncetrave į tai kad jus tai pastiprina visa ta liepsna.Panaudokite savo Valios gale,kad tai vyktų iš tiesų esmė tikėti.Jei darote tai taisiklingia turėtumėt pajausti šiluma, dilgčiojima, elektringumą aplink visą jūsų kūną, ši liepsną kartu jus apsaugo ir nuo Persistengimų ir padeda jūsų Ki tekėti daug lengviau ir labia padeda Ki kamuolio kūrimui.
6.Ki kamuolys
Pradedant turėtumėt turėti gera vaizduote, ir mokėti varinėti Ki jau gana neblogai.Pradedant padarykite Ki kvėpavima ar Įžeminimą, kaip visada prieš kiekvieną praktiką su KI,atsistokite ar atsisėskite į patogia stovėsena kokia norit, ir kokia jum geriausia.Pirmus kelis kartus prieš Ki kamuolio kūrimą padarykite Ki liepsną kol lengviau suprasite viską, ir juk Ki liepsna padeda Ki judėti lengviau pro jūsų visą kūną ir padės lengviau padaryti Ki kamuolį, tada rankas prieš savė sufomuokite taip lyg laikytumėt kokį nors tikrą kamuolį, bet kad pirštai ir delnai ar kas kita nesiliestų.Dabar įsivaizduokite kad jūsų kūne teka KI, ji teka pro jūsų Dan tien virsun krūtine ,rankose žemyn i delnus, arba galite tiesiog pro ora kad Ki nuteka į jūsų delnus, tada tarsi iš delnų i centra kur tarsi laikote kamuolį susifomuoja koki nors garai, ir po mažu jie gauna kamuolio formą ir tarsi jis didėja ar panašiai, palieku tai jūsų vaizduotei.Jeigu pajautėte šilmu dirkčiojima elektruma magnetuma jūs padarėte Ki kamuolį, žinoma jūs jo nematysite.Galite daryti tą kamuolį kiek norite kartų per diena ir bet kada,o jei pirmą kartą nepavyksta nenusivilkite.Bet jeigu jaučiatės nepatogiai ar pervargęs staigia sustokite ir pailsėkite.
7.Ki kamuolio apvalkalas
Šia praktiką taipogi galia naudoti ir manos kamuoliam, dar ši technika bus svarbi kitom sunksenėm technikom tokiom kaip Ki kamuolio metimas ir panašiai, bet čia vėliau.Taigi kaip KI kamuolį sukuriate lengvai galite pradėti kurti aplankalą aplink jį, tai padės jiem ilgiau likti šitoje sferoje, forma nedinks ore (Galvokite kad ši technika padės jum išlaikyt kamuolio formą, o jei ir taip mokate, jum išvis nereik daryti šitos technikos) Kaip sukūrėte Ki kamuolį, tiesiog pasiųskite į jį daugiau ki ir įsivaizduokite kad aplink kamuolį sukuriate sunkų stiprų apvalkalą, ir užprogramuokite jį likti šioje formoje kokią sukūrėte, tada pabandykite Ki kamuolį pastatyti ant stalo ir susikoncentruokite į tai kad jis liks stovėt ten kaip jus patrauksite savo rankas, tada lėtai perbraukite ranka per tą Ki kamuolį kur jis stovi turėtumėt pajausti savo pirštus pulsuojančius.Ši praktika labai didina koncentracija.
8.Mana kamuolys
Ką gi, aš jau jus esu supažindinęs su energijom ir žinot kad mana yra nemoka energija kuri teka visur aplink mus ore, ir taipogi negyvuose daiktuose.Sukurti Mana kamuolį iš tikro yra tas pats kas Ki kamuolį tik Ki kamuoliui reik įsivaizduoti Ki tekančia kūne, o manos kamuoliam reikia įsivaizduoti kad ji teka iš saulės, iš oro, įsivaizduokite kad ji teka į ta vieta tarp jūsu delnų P.S forma rankų ta pati kaip ir Ki kamuolio, viskas tas pats tik iš kitur energijos imimas” tada įsivaizduoktie kad ta energija kuria kamuolį tokį patį kaip ir Ki kamuolį,jeigu jūs pajautėte tokius jausmus ir pojūčius kaip per KI kamuoli, jūs ką tik sukūrėte Mana kamuolį
Čia parašiau pradinuko technikas, kurias reik išmokti ir įvaldyti norint žengti toliau prie kitų stipresniu ir geresnių praktikų, bet tai sulaiku.Maždaug viską daranat į dieną nors kartą ar kelis bent, tikrai pradės matyt rezultatus, ir jau galėsit ženkti prie kitų praktikų.

1/1 (1)---
« Spauda « Pagrindinis

* * Gen. time: 0.0197
* © xneox.com