*

Sekso istorija: Netikėtas džiaugsmas trims


* suaugusiems.lt [poisONn]

Taip nutiko, kad mano savaitgalis audringu klubų šturmu prasidėjo dar ketvirtadienį ir užsitęsė iki paryčių, todėl visai neplanuotai likau nakvoti pas draugę, kuri anksti ryte išskubėjo į darbą. Ji buvo neseniai persikrausčiusi, todėl svečiavausi čia pirmą kartą. Planas buvo paprastas: kai išsimiegosiu ir būsiu pasirengusi išlįsti į dienos šviesą, nuvežti raktus draugei į darbą. Tačiau nutiko kai kas nepaprasta...

Skubėti nebuvo kur, o ir iš lovos greitai lipti, po vakar, nebuvo noro. Išsigulėjusi ir susigyvenusi su lengvu galvos svaiguliu tingiai nuslinkau į dušą. Su džiaugsmu išsivadavau iš drabužėlių. Garuojanti srovė maloniai leidosi apsnūdusiu kūnu, svaigino saldus vaisinės dušo želė kvapas ir glamonėjo odą gausios putos. Visų tų pojūčių pagauta lengvai užsižaidžiau... su malonumu prisiminiau vakarykščią naktį... bet galiausiai pati save įtikinau, kad nederėtų čia taip elgtis. Ne dabar.

Po visų būtinų ir nebūtinų procedūrų, susisupusi rankšluosčiu tipenau į draugės kambarį, kai išgirdau grojant muziką. Prisiminiau, kad draugė butą nuomojasi ne viena, todėl nutariau prisistatyti nieko nelaukdama, bet taip ir sustojau tarpduryje netekusi amo. Nežinia ar tame buvo daugiau išgąsčio, ar nuostabos, akivaizdu tik, kad emocijos užplūdo lyg tropinė audra. Jaučiau, kaip karščio banga visu smarkumu tvoskė tiesiai į patį epicentrą.

Misionieriškai sulipę du jauni, patrauklūs kūnai darniai judėjo sunkiomis užuolaidomis pritemdytame kambaryje, o jų jausmingi dūsavimai tirpo fone skambančioje muzikoje. Nejučiomis ir mano pirštukai pagavo tą patį ritmą, apsilaižiau lūpas kai Jis palinko Ją bučiuodamas. Įsirėmusi į staktą akimis glamonėjau kiekvieną tų įkaitusių kūnų linkį. Lyg elektra bėgo mano odos paviršiumi kiekvienas jų atsidusimas.

Ir tikriausiai begėdė aimana išsprūdo net prikandus lūpą, nes pajutau į mane įsmeigtas akis. Trauktis nebuvo kur... o ir nereikėjo – jie akimirkai stabtelėję tęsė toliau, bet akių nuo manęs nenuleido. Lyg viliodamas Jis lėtai delnu perbraukė aukštyn per jos pilvą, o švelniai spustelėjęs krūtį pamerkė akį. Aš, žinoma, entuziastingai priėmiau tokį kvietimą ir drėgnas rankšluostis liko gulėti ant slenksčio.

„Labas...“ – tarė Jis provokuojančiai kilstelėdamas antakius, bet kaipmat nutraukiau jo pažintinę įžangą aistringu bučiniu. Kalboms čia nebebuvo vietos. Kol mano pirštai klaidžiojo Jo plaukuose, pajutau kitus ant savo šlaunies. Tai buvo Ji ir kai tik jos pirštukai atrado tai, ko ieškojo, su nauju įkarščiu ėmiausi atsakomųjų veiksmų.

Jo jausmingas ritmas ir mano glamonės veikė Ją sprogstamuoju principu. Kartkartėm užčiaupdavau tas minkštutes lūpas bučiniu, kol abi pritrūkdavom kvapo, o kartais vos lyžtelėdavau lyg gaudydama sprūstančias dejones. Jos odos švelnumas, nuo mano prisilietimų virpčiojantys raumenys ir gundančios akys varė mane iš proto. Neabejoju, kad Ji jautė kažką panašaus, nes kai po ilgų lyžčiojimų švelniai krimstelėjau spenelį, Ji visa įsitempė, užsimerkė ir stipriai sugniaužė rankoje antklodę.

Po taip laukto palaimingo atsidusimo, nebyliu Jo nurodymu, užėmiau Jos vietą, kai ji, tuo tarpu, apžergusi mane atkišo jam savo riestą užpakaliuką. Jis keliskart plačiais mostais liežuviu perbraukė jos šakumą, o aš, tirpdoma jau vien to vaizdo, mintyse prašiau Jį kuo greičiau imtis manęs. Kai netrukus buvo imtasi mano prašymo patenkinimo, mano akys, tikriausiai, bent akimirkai padidėjo – buvau aklinai užpildyta ir tuo itin maloniai nustebinta.

Pagaliau ir aš pajutau to atidaus ritmo palaimą. Reikėjo tiek nedaug... Skandino palaimoje Jos šilko švelnumo prisilietimai ir gašlios akys virš manęs. Kai Jos lūpos nusileido ant mano krūtinės, žinojau, kad ir Jis ilgai neatlaikys pasiutusių mano raumenų tvinkčiojimų. Netrukus pajutau Jo karštą sėklą ant savo pilvo, o Ji viliojančiai apsilaižė lūpas žiūrėdama į mane ir leido suprasti, kad žaidimas baigėsi tik Jam. Kol kas...

1/1 (1)---
« Spauda « Pagrindinis

* * Gen. time: 0.0415
* © xneox.com